Zřizovatel:

B. 5 ZBOJNICKÝ S KÁČEREM Z NOVÉHO HROZENKOVA

Zbojnický

U našého dvorka vysoká záporka.
Aj, cum, cum, aj, sum, cum, vysoká záporka.

Dajte vy si pozor na zbojníka Vojtka.
Aj, cum, cum, aj, sum, cum, na zbojníka Vojtka.

Ať nám nevyvede koníčka ze dvorka.
Aj, cum, cum,…

Muziganti, hrajte, všeci sa veselte.
Aj, cum, cum,…

Vy, paní fojtová, též pote, tancujte,…
A ty Kubo s Jankem koníčky kšírujte,…
Na zelenej lúce, tam vy mňa čekajte…
A teho vraného pro mňa osedlajte…

Pluje kačka po bařině a káčerek za ňú,
dočkaj, kačka, bude dračka zrána za svítáňú.

Tančí dvojice smíšené ve dvou řadách: v jedné řadě chlapci, čelem proti nim dívky. Drží se za pravé ruce ve výši hrudníku, levé ruce v bok.

Zbojnický
1. – 2. takt: tři hladké přeměnné kroky podle chlapce střídavě šikmo vpravo, vlevo a opět vpravo vpřed za tanečnicí, která ustupuje před tanečníkem pozpátku. (Ve dvou taktech 3/4 se tančí tři kroky přeměnné!). Chlapec vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed, dívka levou šikmo vlevo vzad.
Spojené paže doprovázejí pohyb nohou kmihy ze strany na stranu stále ve stejné výši stejným směrem, jako pohyb nohou.
3. – 4. takt: chlapec přešlapuje šesti kroky na místě (našlapuje na přední část chodidla s pérováním v kotnících a kolenou). Dívka se stejnými šesti kroky podtáčí pod spojenými pravicemi doleva.
5. takt: dvojice se pustí, dívka ruce v bok.
Chlapec a dívka se na svých místech natáčejí třemi krůčky (našlapuje se poněkud shora, mírně hopkavě): dívka vykročí pravou (asi o 90° doleva); chlapec se natáčí o 90° napravo, vykročí pravou. Na začátku taktu tleskne do dlaní (pravou křísne o levou) a ihned v první době po potlesku zacloní pravou dlaní s prvním krokem otáčky oči (levý palec u očí).
6. takt: chlapec i dívka totéž na opačnou stranu opačně.
7. – 8. takt: oba se otočí o 360° směrem jako v 3. taktu (dívka doleva, chlapec doprava). Chlapec si při tom stále stíní levicí oči. Nápěv se opakuje a celé se tančí zpět na původní místa (nyní couvá chlapec). Drží se za levé ruce.
V taktech 1. – 2. ustupuje chlapec levou nohou doleva. Dívka jde šikmo vpravo vpřed, pravou nohou.
3. – 4. takt: chlapec se podtáčí vpravo pod levýma rukama.
5. – 6. takt: natáčení se provádí rovněž naopak a opačnýma nohama, nežli prve. Clonění se provádí levou rukou.
7. – 8. takt: otáčka opačně nežli prve.

Káčer
Následuje po každé sloce zbojnického. Tančí dvojice čelem proti sobě, ruce v bok. Píseň viz výše.

1. takt: chlapec i dívka tři podupy s poněkud sníženým těžištěm, začíná pravá noha. Rytmus podupů: eeq
2. – 4. takt: zátočka běhovými krůčky (dva v taktu) závěsem za pravé lokty.
5. takt jako 1. takt, ale začíná levá noha.
6. – 8. takt: jako 2. – 4. takt, ale opačnou nohou.

Poznámka: V tanci se objevují zhusta individuální projevy: podtáčení dívky, výkročná noha při natáčení v taktech 3. – 5. atp.

Tančili: Alois Provázek (1931) a Marta Koňaříková (1942) sólově i s ostatními, Josef Vrážel (1939) a Ludmila Vráželová (1944), Lukáš Mikula (1943) a Marie Krystyníková (1945), Martin Černota (1974) a Jana Krystyníková (1971).
Hrála muzika souboru Jasénka ze Vsetína ve složení jako v B.2, navíc housle Vladimír Jochec (1931) z Nového Hrozenkova.