Zřizovatel:

B. 4 AJ, ZA TÚ NAŠÚ STODOLENKÚ Z VELKÝCH KARLOVIC

Aj, za tú našú stodolenkú, aj, za tú našú stodolú,
/: plakalo tam švarné děvča, že na vojnu verbujú. :/

Aj, dyž verbujú, můj synečku, aj, dyž verbujú, budú brať,
/: škoda je ťa, můj synečku, škoda je ťa nastokrát.:/

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec zády do středu. Drží se za pravé ruce dole, levé v bok.

1. takt: 1 přísunný krok podle chlapce vlevo stranou (přísun bývá dokončen buď hned v první nebo v druhé době taktu, na 3. dobu výdrž ve stoji spojném). Spojené pravice současně doprovázejí kmihem spodním obloukem podle chlapce vlevo stranou až do vodorovné polohy (ve výši ramen). Ruch pohybu je stejný s ruchem kroku. Chlapec vykročí levou, dívka pravou nohou.
2. takt – 1. a 2. doba: dvojice ještě má výdrž ve stoji spojném, paže v poloze jako na konci 1. taktu.
– 3. doba: paže se prudce vrátí zpětným obloukem dolu do původní polohy.
3. takt: ještě jeden krok přísunný s kmihem spojených paží vpřed stejnou nohou. Přísun i kmih je proveden v 1. – 2. době vláčněji. Ve 3. době taktu výdrž ve stoji spojném, paže ve vodorovné poloze.
5. – 6. takt jako 1. – 3. takt, ale na opačnou stranu, opačnou nohou a levýma rukama. Dvojice se hned při začátku kroku přechytne za levé ruce.
7. – 10. takt: dvojice se postaví k sobě pravým bokem. Tanečník uchopí tanečnici oběma rukama kolem trupu, ona mu položí ruce ze stran na paže. V tomto postavení a držení se točí na místě kolem společné osy vpravo krokem: 1. – 2. doba: krok-sun-krok (pravá, levá, pravá) a 3. doba ještě jeden krok (levá), provedeným po celých chodidlech. V 10. taktu se dvojice přetočí levými boky k sobě.
11. – 14. takt: jako v 7. – 10. taktu, ale levými boky k sobě. Vykračuje levá noha.

Poznámka: Krok tak jako celý tanec je odvozen z trojdobého vałaského, který sahal až do Velkých Karlovic a k Novému Hrozenkovu.

Tančili a hráli titíž jako v B.2.