Zřizovatel:

B. 3 ČERNÁ VLNA Z VELKÝCH KARLOVIC

/: Černá vlna na bílém baránku,:/
/: aj, kady sa túláš, :/ černooký Janku.

/: Já sa túlám na dalekú cestu,:/
/: idu sobě hledat :/ bohatú nevěstu.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. Tanečníkova levice v gestu.

1. – 4. takt: 4 přísunné kroky podle chlapce doleva, chlapec levou, dívka pravou nohou. Spojené pravice komíhají při každém kroku přísunném vpřed po kruhu a vzad.
5. – 8. takt: jako 1. – 4., ale naopak, opačnou nohou (zpět po kruhu). Dvojice se drží buď za stejné ruce nebo na začátku 5. taktu se přechytne levýma rukama.
9. takt: oba zadupají na místě třikrát pravou, levou, pravou nohou. Chlapec provede podupy z nadskoku (odrazem z levé nohy), ruce v gestu.
10. takt: chlapec odrazem z pravé nohy skok do dřepu, paže rozhozeny zevnitř v gestu.
11. – 12. takt: chlapec výskok z dřepu v 1. době taktu odrazem z levé nohy a s 1/4 obratem vpravo, pravá pokrčí vysoko přednožmo. Současně tleskne do dlaní pod pokrčeným pravým kolenem. Na 2. dobu s dalším 1/4 obratem vpravo (zády k dívce) došlápne pravou nohou na zem. Ve 12. taktu pokračuje v poskocích s potleskem tentokrát pod levým kolenem (vykračuje rovněž opačná noha), odrazem pravé poskok se 1/4 obratem vpravo, levá pokrčí, potlesk. Na druhou dobu 12. taktu došlápne pokrčenou levou nohou na zem již opět čelem k dívce.
Dívka:
10. takt: natočí se jedním přísunným krokem napravo (ruce v bok), vykročí pravá noha.
11. takt: totéž nalevo, vykročí levá noha.
12. takt: otočí se dvěma kroky doprava o 360°, vykročí pravá noha.
13. – 15. takt: závěsem za pravé lokty zátočka nízkými běhovými krůčky jednou kolem. Vykročí oba pravou nohou.
9. – 15. takt se opakuje. Nyní vykračují oba opačnýma nohama a otáčejí se opačným směrem. Zátočky v závěru za levé lokty.

Tančili a hráli titíž jako v B.2.