• English

Zřizovatel:

B. 2 ŠOTYŠKA Z VELKÝCH KARLOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za pravé ruce před tělem ve výši pasu, levé v bok.

1. takt: dva měkké, houpavé přísunné kroky vpravo stranou (vykročí pravá noha). Druhý ukončen přídupem levé nohy.
2. takt: jako 1. takt, ale vlevo a vykročí levá noha.
3. – 4. takt: čtyři poskoky vpřed, vykročí pravá noha. Druhá noha při poskoku pokrčena přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí, asi 20 cm od země. Tanečník při prvním poskoku tleskne levicí o levé stehno.
5. takt: dvojice se pustí, chlapec je natočen zády, děvče čelem do kruhu, ruce v bok. Chlapec třemi kroky a čtvrtým přídupem (vykročí pravá noha) obrat asi o 90° vpravo, dívka totéž vlevo (vykročí levá noha). Lokty (dívka pravým, chlapec levým) se k sobě přiblíží.
6. takt = 5. taktu, ale naopak a opačnýma nohama.
7. takt: chlapec i dívka se otočí na místě čtyřmi krůčky o 360°, chlapec vpravo (vykročí pravou nohou), dívka vlevo (vykročí levou nohou).
8. takt: chlapec i dívka ve stoji proti sobě trojhran pravou nohou dovnitř, zevnitř a přinožit. Rytmus: eee

Variace trojhranu: ve stejném rytmu dotknout se země patou před nohu stojnou, špičkou skoro na stejném místě, pata vytočena zevnitř, a přídup pravou nohou. Provedeno skočně.

Tanec se tančí i s obměnami v 5. – 8. taktu:
5. takt: oba se natočí 1 přeměnným krokem napravo, vykročí pravá noha (levými lokly k sobě).
6. takt: totéž naopak a opačnýma nohama.
7. takt: oba obrat čtyřmi krůčky na místě o 360° vpravo.
8. takt: čelem proti sobě (chlapec zády do středu) trojhran ve stoji na levé noze, pravá trojhran špičkou dovnitř, zevnitř a přinožit. Noha stojná se při tom mírně pohupuje.
V 1. taktu dalšího opakování se opět natočí při prvním kroku pravou nohou levým bokem do středu.

Tančili: Luboš Oravec (1934) a Helena Mičkalová (1935). Hrála muzika souboru Jasénka ze Vsetína ve složení jako v B.l.