Zřizovatel:

A. 2 KOHUT Z TROJANOVIC

/: Spadla do jamy hore nohami,:/
/:/: co zme se jí nahledali, :/  mezi horami.:/

/: Spadla do bečky hore botečky. :/
/:/: co zme se jí nahledali :/ mezi kopečky. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Ruce v bok.

1. – 2. takt: závěsem za pravé lokty zátočka třemi kroky o půl kola vpravo, vykročí pravá noha. Na druhou dobu 2. taktu přísun levé nohy k pravé do stoje spojného.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, ale opačně a za levé lokty, vykročí levá noha.
1. – 4. takt se opakuje.
5. – 10. takt: dvojice postupuje vpřed po kruhu (D couvá) těmito
kroky:
CH (ruce v bok):
5. takt – 1. osmina: odrazem snožmo skok mírně vpřed do stoje roznožného,
2. osmina: skokem mírně vpřed do stoje spojného,
3. – 4. osmina jako 1. – 2. osmina.
6. takt – 1. osmina: odrazem snožmo skok mírně vpřed do stoje roznožného.
2. osmina: skokem mírně vpřed do stoje spojného,
3. – 4. osmina: dva poskoky snožmo mírně vpřed.
7. – 8. takt = 5. – 6. taktu.
9. takt: dva poskoky:
1. čtvrť: odrazem snožmo mírně vpřed do stoje roznožného.
2. čtvrť: skokem mírně vpřed do stoje spojného.
10. takt: tři poskoky snožné mírně vpřed. Rytmus: eeq
D (ruce v bok):
5. takt: dva vypérované stopové kroky vzad, vykročí pravá,
6. takt: čtyři drobné krůčky vzad, vykročí pravá,
7. – 8. takt =1. – 4. taktu,
9. takt jako 5. takt,
10. takt: 1. – 2. osmina: dva drobné krůčky vzad. začíná pravá,
3. osmina: přísunem pravé stoj spojný,
4. osmina: výdrž ve stoji spojném.
5. – 10. takt se opakuje.
D ustupuje po celou dobu nazad, CH za ní mírně postupuje vpřed.

Tančili: Matěj Dravecký (1943) a Jana Šamánková (1944). Hrála muzika souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm ve složení jako v A. 1.