Zřizovatel:

A. 1 TKALČOVSKÝ Z TROJANOVIC

Dyž sem šel do Frenštata

Dyž sem šel do Frenštata, něni tomu dávno,
šel sem se tam podívať, jak se dělá platno.
/: Mik, mik, mik, ra ta ta, jak se dělá platno. :/

Jedna noha natahně a druha se skrčí.
osnova se roztahně, člunek se tam strčí.

Tančí dvojice smíšené v kolovém držení zavřeném, CH levým, D pravým bokem do kruhu.
1.- 8. takt: polka po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. takt: dvojice se zastaví čelem proti sobě, pustí se a CH přeskakuje z nohy na nohu s pokrčováním druhé nohy přednožmo a s potlesky pod pokrčeným kolenem („podhazuje člunek“);
rytmus přeskoku: eeq
První osmina: přeskok na pravou nohu, levá skrčí přednožmo, potlesk pod pokrčeným kolenem.
Druhá osmina: totéž na opačnou nohu.
Třetí osmina: jako první.
Čtvrtá osmina: výdrž ve stoji na pravé noze, levá skrčena přednožmo, ruce spojeny dlaněmi pod kolenem.
D ve stejném rytmu „souká“ pravou rukou, prsty lehce sevřeny:
První osmina: shora zprava šikmo vlevo dolů.
Druhá osmina: shora zleva šikmo vpravo dolů.
Třetí osmina: shora zprava šikmo dolů.
Čtvrtá osmina: výdrž (pravá ruka asi ve výši pasu).
10. takt: jako 9. takt, ale CH začíná opačnou nohou.
D „souká“ opět pravou rukou, ale začíná zleva shora šikmo vpravo dolů.
11. – 12. takt: zátočka závěsem za pravé lokty 4mi kroky jednou kolem, vykročí pravá noha.
9. – 10. takt se opakuje.
11. – 12. takt se opakuje, ale za levé lokty a vykročí levá noha.
Poznámka k provedení: „Soukání'“ dívky v 9. – 10. taktu se provádí buď jen stále pravou rukou, jak je popsáno. Nebo s výměnou ruky v 10. taktu. Začíná tedy levá zleva shora pohybem směrem šikmo vpravo dolů atd.

Tančili: Jana Šamánková (1944) a Matěj Dravecký (1943). Hrála muzika souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm ve složení: primáška Dana Solaříková (1973), obligátní housle Stanislav Blažek (1965) a Svatopluk Šmahlík (1969), housle kontry Vítězslav Navrátil (1967), kontrabas Vojtěch Stříž (1937) a cimbál Gabriela Pochylá (1970).