Zřizovatel:

A. 3 KOŽUCH Z TROJANOVIC

Křižáková forma

Já mám novy kožuch, kupil sem ho na dluh
a já v tym kožuchu půjdu za děvuchu.

Tanči čtyři trojice (v každé uprostřed CH a po stranách DD) v postavení do čtverce, čelem dovnitř. Trojice se drží za vnitřní paže v připažení. Vnější paže dívek v bok.

1. – 2. takt: první a třetí trojice jde třemi kroky vpřed k sobě, na každou dobu jeden krok. Vykročí pravá noha.
Na druhou dobu 2. taktu přinoží levá noha k pravé. Trojice se sobě navzájem pokloní.
Druhá a čtvrtá trojice stojí na svých místech.
3. – 4. takt: první a třetí trojice jde třemi kroky vzad (couvavě).
Vykročí levá noha.
Na druhou dobu 4. taktu přinoží pravou nohu a vzájemně se pokloní. Druha a čtvrtá trojice stojí na svých místech.
5. – 8. takt: totéž jako v 1. – 4. taktu, ale nyní tančí trojice druhá a čtvrtá a první a třetí trojice stojí na svých místech.
9. – 16. takt =1. – 8. taktu.
Dohra.
1. – 8. takt: Jednotlivé trojice utvoří vázané kroužky: CH uchopí obě DD zezadu kolem pasu, DD se uchopí s CH i mezi sebou vzadu křížem. V tomto postavení a držení tančí polku. Vykročí pravou nohou. Kroužky se otáčejí doprava a současně postupují po obvodu kruhu proti směru hodin, ručiček směrem k místu, kde stála sousední trojice, a tak stále dokola až na protější místa. Levá noha při tanci kříži vpředu.
9. – 16. takt: trojice pokračují polkou na svá původní místa.

Tančili: Petr Šamánek (1969), Lucie Štochlová (1975) a Anna Dravecká (1976); Pavel Kutěj (1973), Markéta Ondryášová (1974) a Markéta Zrůbková (1976); Matěj Dravecký (1943), Jana Šamánková (1944) a Lenka Kutáčová (1973), Vladislav Halamíček (1971), Lenka Bogárová (1975) a Daniela Lapčíková (1975). Hrála muzika souboru Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm ve složení jako v A.l.

Řadová forma

Já mám novy kožuch, kupil sem ho na dluh
a já v tym kožuchu půjdu za děvuchu.

Tančí trojice v řadách proti sobě CH uprostřed a po každé straně D. Trojice se drží za vnitřní ruce v připažení, krajní ruce v bok.

1. – 2. takt: řady jdou třemi kroky vpřed, vykročí pravá noha.
Na druhou dobu 2. taktu přinoží levou nohu a současně se vzájemně pokloní (hlavou).
3. – 4. takt: řady jdou třemi kroky vzad. vykročí levá noha.
Na druhou dobu 4. taktu přinoží pravou nohu a současně se pokloní.
5. – 8. takt =1. – 4. taktu.
9. – 10. takt: trojice se pustí, CH se zavěsí s pravou D za pravé lokty a zatočí se s ní čtyřmi běhovými kroky jednou kolem.
Druhá D stojí, ruce v bok. Vykročí pravá noha.
11. – 12. takt: jako v 9. – 10. taktu, ale nyní se CH zatočí s levou D za levé lokly. Pravá D stojí.
13. – 14. takt = 9. – 10. taktu,
15. – 16. takt =11. – 12. taktu.
Skončí v čelném postavení.

Tančili a hráli titíž, jako v křižákové formě.