• English

Zřizovatel:

D. 14 SEDLÁK – FURIANT ZE SOBĚSLAVSKA

Středně rychle

Sedlák, sedlák, sedlák,
ještě jednou sedlák,
sedlák, sedlák, sedlák,
je velkej pán.
On má pás na bříše
a na svém kožiše tuli-,
tuli-, tuli-, tu-, tulipán.

Koukej, koukej, koukej,
jak je sedlák hloupej,
koukej, koukej, koukej,
jak je hloupej.
On jede na pole
má hodinky dvoje,
koukej, koukej, koukej,
jak je hloupej.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: tančí CH a D po kruhu, vedle sebe, levým bokem do středu.
Držení: drží se za vnitřní ruce, vnější ruce v bok.
Tanec: 1. t. = oba vnitřníma nohama vyšlapávaný krok sousedské vzad a švih spojenými pažemi vzad s natočením čelem k sobě, na výkrok mírný přídup,
2. t. = delší výkrok vnějšíma nohama vpřed a kmit spoje­nými pažemi vpřed. Dvojice se natočí od sebe. Opět rázný krok vyšlapávané sousedské,
3. t. = 1. a 2. t. ,
4. a 5. t. = švihem paží vpřed se oba pustí a každý sám se otočí vyšlapávanou sousedskou od sebe o 360 stupňů,
6. – 10. t. = 1. – 5. t. ,
11. – 14. t. = oba se uchopí v kolovém držení zavřeném a tančí vyšlapávanou sousedskou dokola,
15. – 19. t. = 1. – 5. takt.
Popis: Z. Soukupová, 1977, podle filmového záznamu, tančila Věra Puková, 1955.
Pozn. V. P.: tančil se takřka všude, v r. 1957 ještě ho pamatoval Václav Novák (76 let) v Nedvědicích a Fr. Trávníček (1895) z Vlastiboře.
Pozn. H. L.: V pozdější době se pozapomnělo na to, že „furiant“ je klasický tanec polyrytmického charakteru – v rámci dvou třídobých taktů se tančí 3 dvoudobé obkročákové kroky, jejichž dvoudobý rytmus podporují také dvouslabičná slova textu: „sedlák, sedlák, sedlák… „. Tento princip se často uplatňuje také v západočeských a jihočeských tancích typu kola a párového tance „do kolečka“. Na našem snímku se již tento princip neuplatnil.
Tančí členové Blaťáckého souboru z Vlastiboře jako v D.11, hraje Soběslavanka ze Soběslavi jako v C.2, zpěvačky jako v D.1.