Zřizovatel:

A. 4 ŘEZNICKÁ Z BŘEZNÍKU

Ve řezníci, řemesníci, ve se dobře máte,
dež ve neco kupujete holke namlóváte.
/: Zač toho vola, dáte doslova
zač ho dáte, že nic neříkáte,
zač ho dáte, dáte doslova. :/

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě. CH levým bokem do středu. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. – 4 . takt: Dvojice postupuje živou polkou vpřed po kruhu, D couvá. C H i D vykračuje pravou nohou. Spojené paže křižují při jednotlivých krocích. V prvním taktu C H napřáhne pravou ruku k pravému boku D. D svoji pravici pokrčí. Křižování paží se provádí v polkovém rytmu (v každém taktu 2 hmity, v každé době jeden).
5 . – 8 . takt: Totéž, ale nyní couvá C H a D postupuje vpřed. Vykračuje opět pravá noha.
9. takt: Dvojice se zastaví. C H uchopí zespod levicí pravou ruku D otočenou dlaní vzhůru. V prvních třech osminách j i třikrát energicky plácne pravicí do její nastavené pravice. Ve 4. osmině výdrž.
10. takt = 9. takt, ale naopak – nyní tleská D pravicí do jeho pravice.
11. – 12 . takt = 9. – 10. takt.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
17. – 24. takt: Dvojice postupuje živou chůzí vpřed po kruhu, D couvá (2 kroky v taktu. C H i D vykračují pravou nohou). Při každém kroku tleskne jednou C H i D do svých dlaní před obličejem (ruce sepjaty jako v motlitbě). Ve druhé době si tlesknou oba navzájem do dlaní, hřbety otočeny k tělu. Ve 24. taktu v první době krokem pravou nohou s mírným přidupnutím na místě se zastaví a tlesknou každý do svých dlaní, ve druhé době výdrž.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt, ale nyní se vrací dvojice zpět ( CH ustupuje). Oba vykročí (nebo by měli vykročit) pravou nohou.

Tančí a hrají jako v A . 2 .