Zřizovatel:

A. 3 PLUJE KAČKA PO RYBNÍCE Z BŘEZNÍKU

Pluje kačka po rybníce kačer za ňó eště více.
počkej kačka, bode pračka a po pračce kolíbačka.

T r a la l a la, l a la, la l a , L a l a l a l a l a la l a la.
T r a la l a la, l a l a , l a l a , L a l a l a l a l a l a la la.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, C H levým, D pravým bokem do středu. D obě ruce v bok.
1. – 4. takt: D se otáčí před CH čtyřmi valčíkovými kroky doprava, vykračuje pravá noha. CH postupuje za ní čtyřmi valčíkovými kroky, na začátku mírně akcentovanými, vykračuje pravá noha. Při každém valčíkovém kroku tleská C H pravou dlaní do levé.
5. takt: Dvojice se zastaví čelem proti sobě a uchopí se ve vzpažení za pravé ruce. Na začátku taktu CH dupne pravou nohou a D se podtáčí pod spojenými pravicemi jedním valčíkovým krokem o 360° doprava. V první době taktu se otočí asi o 180° na levé noze doleva a ve druhé a třetí době se dotočí přešlápnutím na pravou a levou nohu opět čelem k CH.
6. takt: CH jako v 5. taktu. D rovněž jako v 5. t., ale na pravé noze doprava.
7. – 8. takt = 5 . – 6 . takt.
Tančí a hrají jako v A. 2.