Zřizovatel:

A. 2 ČÍ JE DĚVČE Z BŘEZNÍKU

Čí je, čí je, čí je děvče
v tý červený kacabajce,
čí je, čí je čí je děvče,
to je děvče mý.
A mý, a mý, a mý, a mý, a mý,
a mý, a mý, a mý, a mý, a mý.

Vona dobrý kafe vaří,
vona dobře hospodaří,
vona dobrý kafe vaří,
vona dobře jí.

Čí je, čí je , čí je chlapec,
ten má nohe jako vrabec,
Čí je , čí je , čí je chlapec,
to je chlapec můj .
A můj

Von rád dobrý kafe pije
a rohlíčke přikusuje,
von rád dobrý kafe pije
a rohlíčke jí.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě v rozptylu po celé taneční ploše. Drží se za obě ruce dole.
1. – 8. takt: Řezanka na místě, střídavě pravou a levou nohou vpřed.
1. takt – a: Odrazem ze stoje snožmo řezankový poskok pravou nohou dovnitř před nohu levou s natočením o 45° doleva, nohy jsou na celých chodidlech.
b: Odrazem řezankový poskok levou nohou dovnitř s obratem o 90° doprava.
2. – 7. takt = 1. takt s tím rozdílem, že ve všech dalších taktech se v první době provádí řezanka pravou nohou dovnitř s otočením o 90°.
8. takt – a: Odrazem z řezankového poskoku levou nohou dovnitř a výskokem stoj spojný čelem k sobě.
b: Výdrž ve stoji.
9. takt – a: CH i D tlesknou pravou dlaní shora do levé před obličejem a s přenesením rukou spojených po potlesku, každý ke svému levému rameni (levá raka pokrčena v lokti, dlaň vytočena vzhůru, prsty vpřed; pravá ruka vložena volně do levé dlaně, hřbet nahoru).
b: Výdrž.
10. takt – a: Totéž levou dlaní do pravé, s přenesením rukou k pravému rameni.
b: Výdrž.
11. takt – a = 9. takt a.
b = 10. takt a.
12. takt = 9. takt.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt. ale začíná se naopak.
Poznámka: Příprava k potlesku začíná vlastně již v závěru předcházejícího taktu. Při potlescích se dvojice vždycky mírně natočí ve směru potlesku.

17. – 20. takt: Dvojice se zatočí na místě kolem společné osy závěsem za pravé lokty osmi běhovými krůčky, oba vykračují pravou nohou. V závěru 20. taktu se dvojice pouští a přetáčí se posledními dvěma kroky levými boky k sobě.
21 . – 24 . takt = 17. – 20. takt., ale závěsem za levé lokty, dvojice vykračuje nyní vnější (opět pravou nohou).

Tančí Petr Bábuněk /1955/ a Hana Bábuňková /1956/ z Březníku, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy ve složení Miloslav Brtník st. /1928/ prim. Soňa Bláhová /1966/ a Danuše Brtníková /1954/ 1. housle. Jan Fiala /1944/ a Anna Kubínová /1960/ 2. housle, František Kredl /1933/ 3. housle, Jindřich Mišák /1929/ a Jan Pech /1944/ violy a Jan Brtník /1980/ kontrabas.