Zřizovatel:

A. 9 KUNIČKE Z LÍŠNĚ (REKONSTRUKCE)

SostenutoCharakteristickým znakem tance je napodobení pohybů koní, od čehož také vznikl i název tance. Tanec má celkem čtyři oddíly. V oddílu 1. je napodobení hrabaní koní, v oddílu 2. cval koní. V 3. oddílu je rychlá polka dokola po kruhu a v posledním oddílu se CH posunou o jedno místo vpřed a tím si vymění tanečnice.

1. oddíl

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení ke kolovému tanci polootevřené.

1. takt – a: Ze stoje na vnitřní noze napodobení hrabání koně pohybem vnější nohy ze skrčení přednožmo mírným předno-žením a sunutím nohy přední částí chodidla po zemi, zpět skrčit přednožmo.
b = a.
2. takt: 1 přeměnný krok vnější nohou vpřed.
3. – 4. takt =1.-2. takt, ale opačnou nohou.
5. – 8. takt= 1.-4. takt.
9. – 16. takt: Totéž, ale přeměnný krok se provede vzad.

Může se vykračovat i stejnou nohou, např. hrabání začíná levou nohou ze stoje na pravé atd.

2. oddíl

1. – 3. takt: Dvojice ve stejném držení čelem do kruhu. Tančí 6 cvalových skoků vpřed vnější nohou.
4. takt: Dvěma cvalovými skoky celý obrat vlevo, CH couvá, takže skončí zády do středu kruhu.
5. – 8. takt =1. – 4. takt. Nyní postupují dvojice cvalovými skoky ze středu a v 8. taktu se otáčejí celým obratem dvěma cvalo­vými skoky doleva opět čelem do kruhu.
9. – 16. takt =1. – 8. takt.

3. oddíl

CH se postaví zády do kruhu, D čelem. CH uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce ze stran na ramena (prsty směřují k lopatkám). V tomto postavení a držení tančí rychlou hladkou polku dokola vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

4. oddíl

Po ukončení polky CH pustí D, která zůstanou stát na svých místech. CH se posunou o jedno místo vpřed (mění tanečnici).

Tanec se tančíval zvláště na ostatky v pondělí i v úterý, ale také o svatbách. Cvalové kroky se provádějí tak, že napodobují vyskakování koně. Tanec zaznamenaný na videu zachovává všechny původní prvky, pouze mění půdorys a směr pohybu jednotlivých figur, aby tanec vypadal zajímavěji.

Tančí a hrají členové souboru Brněnští gajdoši z Brna Jiří Kulajta (1947) a Barbora Kozáková (1977), Vojtěch Nečas (1975) a Lea Kratochvílová (1973), Bruno Obst (1967) a Hana Fučíko­vá (1965), Ladislav Urbančík (1947) a Lenka Pospíšilová (1968), muzika jako v A. 7.