• English

Zřizovatel:

ODLOŽENO z března 2020 Teplá: Zpěváček Karlovarska

Karlovarský kraj, postupová soutěž pro české zemské kolo soutěže Zpěváček

Teplá, region: širší Karlovarsko

Propozice 2020:

Město Teplá a Regionální sdružení širšího Karlovarska vás zvou na

XVI. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní

Zpěváček Karlovarska


Soutěž se bude konat v Domě kultury v Teplé v sobotu 28. 3. 2020 od 10.00  hod.

Kategorie

  1. děti narozené v roce 2011 a mladší (ve věku do 9 let)
  2. děti narozené v letech 2010 – 2005 (ve věku 10 – 15 let)

Soutěžící musí zazpívat dvě české lidové písně odlišného charakteru (volná, taneční), z toho může být jedna s doprovodem. Soutěžící, kteří nebudou mít vlastní hudební doprovod, mohou využít připraveného korepetitora. V tomto případě je třeba zaslat spolu s přihláškou notový záznam písně s uvedením tóniny.
     Zpěv dětí bude hodnotit porota, která určí pořadí a ve 2. kategorii (10 – 15 let) rozhodne o postupu do českého zemského kola, které se bude konat 23. 5. v Jablonci nad Nisou.

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

  1. výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
  2. hlasové a intonační schopnosti
  3. hlasová a intonační přesnost a připravenost
  4. výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu

Dítě může přihlásit ZŠ, ZUŠ, folklorní soubor, případně i jiná organizace do 13. 3. na e-mail tanec.stazka@centrum.cz

Časový rozvrh:

8.30 –  9.30     zkoušky s korepetitorem
9.30 –  9.50     prezentace
10.00 – 12.30    soutěž, vyhlášení výsledků
12.30 – 13.30    pro zájemce konzultace s porotci
13:00 – 14:00    oběd  za Kč 90,– polévka, řízek, brambor  v přilehlé restauraci