• English

Zřizovatel:

ODLOŽENO z března 2020 Brno: Černovický zpěváček (Brněnsko)

Jihomoravský kraj, postupová soutěž pro moravsko-slezské kolo soutěže Zpěváček-Děti a píseň

region: Brněnsko

Kulturní dům, Charbulova-Brno, začátek ve 13.00

Podrobnosti, přihláška a propozice zde: http://www.majekbrno.cz

foto: Národopisný soubor Vrčka

P R O P O Z I C E

45. ČERNOVICKÝ ZPĚVÁČEK 2020

 

Vyhlašovatel a pořadatel regionálního kola: Májíček DSLPT z.s., Májek SLPT z.s. a SPF v Brně z.s.

Termín regionálního  kola:

– Zkouška s doprovodnou muzikou: sobota 28. března 2020

– Soutěž                                           neděle 29. března 2020

Místo konání:                                   sál kulturního domu „U lípy“ Charbulova 3, Brno

 

Akce je pořádána za podpory Statutárního města Brna

 

Podmínky účasti :

 

Přehlídka je určena všem dětem z Brna a okolí. Účast je dobrovolná. Startovné soutěžící – členové SPF v Brně 80,- Kč, ostatní 150,- Kč

Děti se přehlídky zúčastní v kategoriích:

 

 • l. kat. :        děti od předškolního věku do 7 let
 • II.kat.:       děti od 8 do 11 let
 • III.kat.:      děti od 12 do 15 let

Pro  zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený ke dni konání regionálního kola tj. 29. 3. 2020.

 

 • Soutěžící, kteří se přihlásili, a v některém z předcházejících ročníků se umístili v kat. II. nebo III. na prvním nebo druhém místě, nesoutěží v základním kole, ale postupují přímo do soutěže o absolutního vítěze své kategorie (soutěží s dětmi umístěnými na 1.-2. místě), pokud soutěží ve stejné kategorii, ve které se již jednou umístili

 

 • Děti si připraví 2 lidové písně, jednu z regionu v němž žije tj. z Brněnska a druhou z regionu, který zpracovává soubor v němž působí nebo dle vlastního výběru (z Moravy či Slezska). Písně musí být odlišného charakteru (táhlá a rytmická) obsahově přiměřené jejich věku a hlasovým možnostem. Jednu píseň zazpívají bez doprovodu, druhou s doprovodem cimbálové muziky. Při přehlídce zazpívají děti alespoň 2, max. však 3 sloky písně. Lidový kroj je vítán, není podmínkou. Není přípustné zpívat písňové bloky tj. např. dvě a více písní sestavených do pásma.
 • Současně s přihláškou (nejpozději však do 13. 3. 2020) je nutné zaslat notový zápis v příslušné tónině a text písní!

 

Postup:

 

Regionální přehlídka je v I. kategorii jednokolová, ve II. a III. kategorii dvoukolová 1. kolo o pořadí v kategorii, druhé kolo o absolutního vítěze kategorie (soutěží děti z 1.- 3. místa s vítězi, tj. z 1. a 2. místa, z předcházejícího ročníku).

Odborná porota doporučí pořadatelům, Moravskoslezské zemské soutěžní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Děti a píseň 2020, z umístěných dětí (ve věku 10 – 15 let) na celostátní přehlídku vhodné kandidáty.

Do Moravskoslezské zemské přehlídky nemusí být automaticky navrženi vítězové II. i III. kat. (Porota může doporučit např. jen první a druhé dítě z kat. II.)

Zemské přehlídky se nemohou zúčastnit děti, které se na ní v minulém roce umístily na 1. – 3. místě !!!

 

Hodnocení a jeho  kritéria:

 

 • Výběr soutěžních  písní vzhledem k věku interpreta.
 • Hlasové a intonační schopnosti, přesnost a jistota.
 • Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
 • Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, vhodné užití lidového oděvu (kroje).
 • Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.

 

 • Při hodnocení porota může přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu. (nepatří mezi základní kriteria)

 

 

 

Časový harmonogram:

 

 • Na základě odevzdaných přihlášek bude sestaven rozpis zkoušek s doprovodnou muzikou a zaslán soutěžícím nejpozději do 23. 3. 2020. Zahájení zkoušek v sobotu 28. 3. 2020 od 13,00 hod.
 • Pořadí vystoupení při soutěži si soutěžící vylosují na zkoušce 30. 3. 2019.
 • Soutěž proběhne v neděli 28. 3. 2020 od 13,00 hod. v KD „U lípy“ Charbulova 3
 • Vyhlášení výsledků:          I. kategorie po soutěži.
 1. a III. kategorie na závěr celé soutěže.

Návrhy na postup do celostátního kola na závěr celé soutěže.

Cena Jindřicha Hovorky na závěr celé soutěže.

 

Přihlášky s notovým zápisem zašlete nejpozději do 13.března 2020 na adresu:

 

Májíček DSLPT, z.s.

Charbulova 231/3

618 00 BRNO

 

UPOZORNĚNÍ: Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel a děti nebudou zařazeny do přehlídky!!!