Zřizovatel:

A. 3 ČELADENSKY Z KOZLOVIC

Stratil žebrak kabelu, trala, la, la,
kdo ju našel, vrať mu ju, trala, la, la,
a ja mu ju něvratim, rači mu ju zaplatim.

Tančí dvojice smíšené po kruhu CH pravým, D levým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené.
1. – 2. takt: Dva přeměnné kroky vpřed po kruhu, vykročí vnější nohy.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí dvěma poskočnými obkročáky (šlapáky) jedenkrát kolem. CH vykročí levou a D pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až dokonce tance.

Obkročák poskočný:
3. takt – a: Krok CH levou, D pravou nohou s pootočením asi o 45° vpravo.
b: Poskok na noze výkročné s otočením o dalších 45° vpravo.
Poznámka: Tanečníci si mohou před začátkem tance zazpívat první sloku písně.

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Rudolf Kalus (1953) a Ludmila Fizková (1963), muzika jako v A.l.