Zřizovatel:

A. 2 ZVRTEK Z GRUNĚ (rekonstrukce Věra Šimková)

Ej, Haňo, Haňo, sto ďasu je v tobě,
zedral sem boty choďaci k tobě,
[: hop čup, ho pa čup, choďaci k tobě. :]

Dybych ja věděl, že ty budeš moje,
nělutoval bych zedrať ze dvoje,
[: hop čup, hopa čup, zedrať ze dvoje. :]

Ej, Haňo, Haňo, v červenym damašku,
něbuděš chodiť po mojem salašku,
[: hop čup, hopa čup, po mojem salašku. :]

Rychlý, točivý tanec ve 2/4 taktu s bohatým písňovým fondem charakteristického rytmického rázu.
Skládá se ze 2 – 3 tanečních figur:
I. předzpěv jednotlivých slok tanečních písní s rytmickým pohybovým doprovodem (přenášení váhy těla podupy, tlesknutí do dlaní atp.), zpívají CH.
II. společné víření dvojice na místě kolem společné osy. Posta­vení pravými i levými boky u sebe, krokem se „zvrtem“.
III. samostatný taneční projev D (otáčení na místě vpravo) a CH (různé taneční cifry skočného rázu).
Taneční skladba.
Po předzpěvu taneční písně (první sloky) následuje víření dvojice po dobu celé sloky vpravo. Postavení pravými boky u sebe. CH uchopí D oběma rukama kolem těla (nad pasem), D položí své ruce přes paže CH na jeho lopatky.
Taneční krok:
1. takt – a: V mírném podřepu (zůstávají v něm až do konce víření) zvrt na pravých chodidlech (vnitřní hrany špiček vedle sebe) s potočením paly dovnitř.
b: Dokončení zvrtu na pravých chodidlech, paty se stočí doleva. Současně malý krok levou nohou (došlápne těsně k pravému chodidlu – levé chodidlo mírně předkročeno).
Zvrty jsou prováděny nízko nad zemí, paty se zvednou od země jen zcela mírně. Při víření vlevo na první dobu zvrt na levých chodidlech, na druhou dobu dokročí pravé. Podobně jako při víření doprava. Při změně směru jsou na druhou dobu taktu chodidla špičkami proti sobě.
Při předzpěvu druhé sloky se dvojice drží za vnitřní ruce (D po pravici CH), stojí na celých chodidlech a váhu těla přenáší s mírným pohybem pánve v rytmu písně vpřed (liché takty) a vzad (sudé takty).

Samostatný taneční projev D a CH:
D se otáčí na místě vpravo krokem se zvrtem, v každém taktu o 360°.
1. takt – a: Krok pravou s vytočením chodidla doprava (došlápnutí přes zadní část chodidla) na místě.
b: Ostrý zvrt na pravé noze (odlehčená pata se stočí dole­va). Současně se zvrtem na pravé noze došlápne levá střední částí chodidla k pravé špičce vtočena dovnitř (v mírném rozkroku).
CH tančí kolem D nízkým poskočným krokem prokládaným podupy.

Tanec má improvizační ráz, což se projevuje zvláště ve volbě chlapeckých tanečních prvků. V taneční skladbě se střídá pravidelně předzpěv jednotlivých slok zvolené taneční písně, po němž následuje jednak společné víření na místě shora popsaným zvrtaným krokem, podle něhož je tanec pojmenován. A k závěru tance se po předzpěvu písně roztančí dvojice individuálně (1. – 8. takt) ke konci pak opět společně víří (9. -12. takt).

Tančí a hrají členové souboru Valašský vojvoda z Kozlovic Jiří Valíček (1954) a Věra Valíčková (1962), muzika jako v A. 1.
Popis podle Věry Šejvlové Věra Šimková.