Zřizovatel:

B. 22 KONOPĚ (KONOPNÁ) ZE SUCHOVA

Sejem, sejem konopice,
aby byly rozrostnyce,
pod stołem drobce,
kura na ně zobce,
máło nás, máło nás,
poďte chłapci, mezi nás.

Je to suchovský protějšek lhotáckých a vápenských konopic. Tanec začínají tančit ženy. utvoří postupně z řetězu kruh. Jsou navzájem spojeny kapesníky. Počáteční tempo při uzavírání kruhu je volné. Hudba se připojí ke zpěvačkám, píseň se ještě jednou opakuje. Tanečnice postupují vpravo po kruhu obyčejnými kroky, na a) vykročí pravá noha vpravo po kruhu, kmih spojenými pažemi se šátečky dovnitř, na b) krok levou nohou vpřed po kruhu, kmih se šátečky vzad. Ke konci písně přivolávají mezi sebe muže, zvednou spojené paže a mezerami mezi nimi vběhne dovnitř nejméně čtyři nebo šest mužů. Muži vytvoří uprostřed těsný kroužek. Oba dva kruhy se na další přehrávku hudby otáčejí prostisměrně, ženy stále vpravo a muži vlevo. Tempo je rychlejší, krok otáčení se mění v běhový, paže žen se šátečky napjatými a složenými do trojúhelníků jsou v klidu. Muži při otáčení ve středním kroužku doleva vykračují pravou nohou přes levou. Znovu opakuje muzika v ještě rychlejším tempu, ženy běží stále svým směrem ještě rychlejšími kroky (mohly by také změnit směr), muži uvnitř (čtyři) znázorňují mezi otáčením svého kola vyzvedáváním svých sousedů výšku konopí, které by mělo ženám narůst. Tak se muži zpočátku ještě poněkud točí doleva, ale asi po dvou taktech první a třetí muž uchopí vzadu druhého a čtvrtého, kteří se vzepřou oporem o jejich ramena do vzporu, a po chvilce je pustí dole a pokračují dále v otáčení v kroužku směrem doleva, vykračují opět levou nohou. Ke konci písně na „málo nás, málo nás“ vyzvednou tytéž protějšky nebo se ve zvedání vystřídají. Nyní začíná nová série tance, ženy se otáčejí doleva ve volném tempu, na a) vykročí pravou nohou křížem přes levou, kmih se šátky dovnitř, na b) krok po kruhu levou nohou, kmih spojenými pažemi vzad. Přitom zpívají celou píseň od začátku bez hudebního doprovodu. Muži uvnitř se otáčejí volným krokem doprava. Ještě jednou zpívají, otáčejí se stejným směrem, hudba je doprovází, paže se šátky jsou v klidu, krok se změní v mírný běh i u mužů. Hudba opakuje znovu předzpívaný nápěv v rychlém tempu, ženy bez zpěvu obíhají stále doleva ve stejném držení a stejným krokem a muži po několikerém otočení doprava vyzvednou znovu druhého a čtvrtého tanečníka do výšky, chvíli je podrží nahoře a tanečnice dotočí kolo až do konce melodie. Pak obvykle následuje ještě sedlácká. Tímto tancem rovněž končil na Suchově fašank.

Tančí Vladimíra Kolajová (1961), Zdeňka Náplavová (1964), Zdena Pinkavová (1954), Jana Trachtulcová (1974), Ivana Zelinková (1969) a Ludmila Zemčíková (1945), Josef Horňák (1942), František Horňák (1948), Zdeněk Kolaja (1961) a Aleš Popelka (1967) ze Suchova, hraje muzika souboru Radošov z Veselí nad Moravou jako v B. 5.