Zřizovatel:

A. 12 SAROČKA (SÁREČKA) Z BŘEZOVÉ U UHERSKÉHO BRODU

Je to figurální tanec ve čtyřpárovém seskupení. Tančící jsou ve dvou čelných řadách proti sobě: D v jedné řadě, CH v protější. Na začátku řady dívek je 1. D a vedle ní postupně 2., 3. a 4. D., proti 1. D stojí 4. CH a vedle něho dále postupně 3., 2., a 1CH.
1. D a 1. CH stojí úhlopříčně na opačném konci řady.
Celý tanec má několik figur, které tančí postupně v osmitaktových intervalech všechny 4 páry:

1. D s 1. CH, 4. D s 4. CH,
2. D s 2. CH, 3. D s 3. CH.

I. figura
Charakteristika 1. – 16. taktu: Zátočky oporem o pravé dlaně, postupně 1. – 4. pár.
1. – 2. takt: 1. D a 1. CH běží k sobě úhlopříčně čtyřmi běhovými kroky, vykročí pravá noha.
3. – 4. takt: 1. D a 1. CH se zatočí uprostřed čtyřmi běhovými krůčky oporem o pravé dlaně asi ve výši obličeje, prsty směřují vzhůru. Otočí se o 360° doprava.
5. – 6. takt: 4. D a 4. CH běží čtyřmi běhovými kroky k sobě, vykročí pravá noha. Současně se 1. D a 1. CH pouští a běží pozpátku až do konce 8. taktu čtyřmi krůčky na své původní místo.
7. – 8. takt: 4. D a 4. CH se uprostřed zatočí oporem o pravé dlaně stejně jako před tím 1. dvojice.
9. – 10. takt: 3. D a 3. CH běží k sobě 4 krůčky, vykročí pravá noha. Současně se 4. D a 4. CH pouštějí a až do konce 4. taktu se vracejí pozpátku na svá místa.
11. – 12. takt: 3. D a 3. CH se zatočí oporem o pravé dlaně 4 běhovými krůčky.
13. – 14. takt: 2. D a 2. CH běží 4 běhovými kroky k sobě. Součas­ně 3. D a 3. CH se pouštějí a až do konce 16. taktu se vracejí na svá místa pozpátku.
15. – 16. takt: 2. D a 2. CH se zatočí oporem o pravé dlaně 4 běho­vými krůčky.

II. figura
Charakteristika: 16. taktů – repetice taktů 1. – 16. z I. figury. Zátočky 1. – 4. dvojice oporem o levé dlaně.
II. figura = I. figuře, ale nyní se dvojice otáčejí oporem o levé dlaně. V 1. a 2. taktu této figury se vracejí 2. D a 2. CH pozpátku na svá místa atd.

III. figura
Charakteristika: 1. – 16. takt dalšího nápěvového úryvku. Zátočky páru 1. – 4. za pravé lokty.
Stejně jako pne a ve stejném pořadí, ale nyní se jednotlivé dvojice zatáčejí za pravé lokty.

IV. figura
Charakteristika: 16 taktů – repetice 1. – 16. taktu z třetí figury. Zátočky párů v pořadí jako prve s obcházením dvojice uprostřed kolem sebe. Předloktí obou rukou založena vpředu asi ve výši ramen.
Totéž jako prve, ale jednotlivé dvojice při setkání uprostřed založí ve výši ramen ruce před sebou. V tomto postoji pak obě dvojice čelem proti sobě se otočí čtyřmi běhovými krůčky na místě tak, že založenými pažemi se přiblíží co nejvíce k sobě (CH pozvedne svá založená předloktí tak, aby byla nad založenými předloktími D). Dvojice se otáčí na místě ve směru hodinových ručiček. D i CH couvá, oba zakračují přitom pravou nohou za levou. V závěru stojí opět všichni na svých místech ve dvou řadách čelem proti sobě. Při všech těchto figurách vykračovali všichni pravou nohou.

V. figura
Charakteristika: trio – prvních 16 taktů. Tvoření řad a výměna sudých a lichých dvojic.
1. – 4. takt: Obě řady v postavení čelem proti sobě (viz na začátku popisu tohoto tance) postoupí proti sobě osmi drobnými běhovými krůčky. Při setkání se protější CH a D uchopí za obě ruce v pokrčení předpažmo (hřbety rukou D nahoře). Vytvoří se dvojice: 1. D a 4. CH, 2. D a 3. CH, 3. D a 2. CH a 4. D a 1. CH.
5. – 6. takt: Tyto dvojice se čtyřmi běhovými krůčky od sebe vzdalují v tomto pořadí: 1. a 3. dvojice (4. D a 1. CH a 2. D a 3. CH) ustoupí čtyřmi krůčky za CH nazad (CH couvá). Zbývající dvě dvojice – 2. a 4. (3. D a 2. CH a 1. D a 4. CH) ustupují čtyřmi krůčky za D – tedy opačným směrem (vzdalují se od sebe).
7. – 8. takt: 1. a 3. dvojice – liché dvojice (4. D a 1. CH a 2. D a 3. CH) si vymění místa čtyřmi běhovými krůčky se sudými dvojicemi. Liché dvojice (1. a 3.) ustoupí doprava dvěma krůčky. Dvěma dalšími krůčky pak se zařadí všichni zpět do jednoho dvojřadu (vedle sebe). Sudé dvojice rovněž ustoupí doprava dvěma krůčky a dalšími dvěma krůčky se zařadí do jednoho dvojřadu mezi ostatní dvojice. Nyní je pořadí dvojic toto:
4. dvojice – 2. D a 3. CH
3. dvojice – 1. D a 4. CH
2. dvojice – 4. D a 1. CH
1. dvojice – 3. D a 2. CH
9. – 10. takt: Dvojice se pustí a řady se vzdalují po zpátku 4 krůčky od sebe. 1. D a CH nedoběhne až na své místo dozadu současně s ostatními, ale běží pouze v 9. taktu nazad. V 10. taktu pak běží 2 krůčky k sobě do středu.
11. takt: Jde první CH i D 4 krůčky k sobě. uchopí se za obě ruce ve skrčení předpažmo.
12. – 13. takt: 1. CH i D se zatočí v uvedeném držení 4 krůčky uprostřed doprava.
14. takt: Pouští se a vracejí se pozpátku na svá místa, současně přibíhá k sobě 4. CH i 4. D, uchopí se ve skrčení předpažmo.
15. – 16. takt: Jdou k sobě 4. CH i 4. D a uchopí se za ruce.
17. – 18. takt: Zatočí se 4 krůčky běhovými kolem.
19. – 20. takt: Vrací se na místo, současně jde k sobě 2..CH i 2. D.
21. – 22. takt: 2.CH a 2.D se otáčí.
23. – 24. takt: Vrací se na místo, současně nastupuje 1. D a 1. CH 4 běhovými krůčky.
25. – 26. takt: Otáčí se.
27. – 28. takt: Vrací se na místo a současně se zatáčí 4. pár.

Figura VI.
Charakteristika: trio, repetice taktů 1 – 16.
Řady ustupují nazad na svá původní místa v pořadí ze závěru páté figury. Nyní až do konce taktu 28. se vystřídají dvojice opět v zátočkách uprostřed mezi oběma řadami v držení za obě ruce ve skrčení připažmo. Ve dvou taktech přibíhají k sobě. ve 4 taktech se zatáčejí, v dalších dvou taktech se vracejí. Současně přibíhají CH i D z další dvojice atd. až se všechny vystřídají.
Dvojice se střídají v zátočkách v tomto pořadí.
11. – 12.takt – 1. CH a 1. D přibíhají k sobě a vracejí se zpátky
4. CH a 4. D
2. CH a 2. D
3. CH a 3. D
29. – 32. takt: CH postupně vytvoří kříž běhovými krůčky počínaje 3. CH (ten, který poslední dobíhal ze zátoček na své místo.), ve 29. taktu vybíhá 4. CH po kroužku ve směru proti hodinovým ručičkám a předbíhá 3. CH, který se zařazoval jako poslední v zátočce zpět na své místo v řadě.
30. takt: 3. CH nedobíhá až na své místo, poněkud zpomalí a zařazuje se ihned za 4. CH. Oba jsou postaveni levým bokem do středu. Natáhnou do středu levé paže a navzájem se levicemi uchopí. 3. uchopí 4. levicí shora za zápěstí,
31. takt: Pak se postupně připojí první CH. který uchopí třetího CH levicí shora za zápěstí.
32. takt: Druhý CH, který se zařadí už přímo ze svého místa a uchopí rovněž prvního CH levicí shora za levé zápěstí. Vběhnutí všech 4 chlapců se děje v době co nejkratší. Každý CH vbíhá do kříže ze svého místa v řadě. Dívky v pořadí 3., 4., l. a 2., stojící v řadě. chytají se postupně každého CH, jakmile se k nim v otáčejícím se kříži v daném taktovém rozmezí (28. – 32. takt) přiblíží. Každá dívka se zavěsí levicí do pravého lokte CH. Pokud se připojují rychleji, běží pak zbytek doby do konce 32. taktu spolu s chlapci v kříži.

VII. figura
Charakteristika: trio, 1. – 16. takt.
Obíhání v kříži s výměnou tanečníků a tanečnic.
1. – 4. takt: Jednotlivé dvojice ve spojeném kříži běží osmi krůčky vpřed.
5. – 8. takt: Každé D se pustí svého CH a počká na svém místě, (přešlapuje v rytmu hrané písně) až k ní přibíhá další tanečník v kříži, zavěsí se do něj.
9. – 12. takt: Běží všechny čtyři dvojice (CH s vyměněnými partnerkami) 8 krůčků vpřed.
9. – 16. takt: = 1. – 8. taktu. Nyní se vyměňují stejným způsobem dvojice znovu, až se každá D v závěru 16. taktu dostane ke svému CH. Trio včetně dohrávky se ještě jednou opakuje, dvojice se nyní uchopí ke kolovému tanci (CH zády do středu, D čelem k němu) a v tomto držení tančí až do konce nápěvu po knihu dokola proti hodinovým ručičkám valčík na polku.

Poznámka: Tanec se podobá slezské „saroči“. Některé figury jsou poněkud zkráceny (např. je vynechána zátočka za levé lokty nebo v další figuře druhá zátočka levými boky k sobě se skříženými pažemi před tělem apod.). Stalo se tak jednak zapomínáním některých figur, jednak, aby se odstranila celková zdlouhavost celého tance.

Tančí a hrají členové souboru Dúbrava z Březové Pavel Čaňo (1970) a Věra Janků (1971), Zdeněk Jurásek ml. (1968) a Marie Votoupalová (1967), Josef Králík (1970) a Marie Šimková (1971), Jan Ševčík (1970) a Monika Křeháčková (1970), hrají Brezované z Březové jako v A. 3.