Zřizovatel:

A. 11 ŠTYRPALICOVÝ Z VÝŠKOVCE

Štyrpalicový se tančí přes čtyři palice, které tvoří čtverec. V rozích čtverce palice přesahují asi o 25 cm na všechny strany. Prostor zadní strany (vzdálenější od CH) od levého rohu 1 do pravého rohu 4 označíme A. Prostor přední strany od levého rohu 2 do pravého rohu 3 označíme C. Levou stranu od levého horního rohu 1 do levého dolního rohu 2 označíme B a pravou stranu od pravého horního rohu 4 do pravého dolního rohu 3 D.

Hop, hop, hop, nič něrob,
otrhaný, oškubaný, bosý choc.

Hopsá s ňú pod strešňú,
a ty starý, kučeravý zatras s ňú.

Na počátku tance stojí CH v prostoru A u rohu 1. D čelem proti němu v prostoru B u rohu 1. Uchopí se jako k čardáši: CH drží D oběma rukama v pase, D položí obě paže na jeho ramena poněkud ze strany.
1. takt: CH i D dva nižší poskoky s pérováním v kolenou (každý na jednu dobu).
2. takt – a: CH i D poskok do hlubšího podřepu.
b: Výdrž v podřepu.
3. – 4. takt =1. – 2. taktu, ale na začátku 3. taktu jedním (prvním) skokem se přenese dvojice do pole CH- B a D – C, oba u rohu 2.
5. – 6. takt: Totéž, ale dvojice se skokem přenese do pole CH- C a D – D, oba u rohu 3.
7. – 8. takt: CH se přenese do pole D u rohu 4 a D – D a D – A, u téhož rohu.

Pozn: Dvojice postupuje z pole do pole proti hodinovým ručičkám, D stále zády do směru pohybu.

Nápěv se opakuje podruhé.
1. – 8. takt = 1. – 8. taktu prvního znění, dvojice se nyní vrací pozpátku zpětným postupem až na své původní stanoviště. Nyní couvá CH.

Nápěv se opakuje potřetí.
Dvojice se pustí, D vstoupí do středu čtverce a po celých 8 taktů se otáčí na místě uprostřed čtverce jako při individuálním pohybu v kopaničárském čardáši:
1. takt – a: Krok pravou nohou, koleno podřepne, otočení asi o 45 – 90°.
b: Druhá noha předkročí před pravou nohu, otočení o dalších 45 – 90° doprava. Pokrčené pravé koleno odpéruje nahoru.
Takto se otáčí až do konce 8. taktu. CH po obvodu čtverce přeskakuje jednoduchou čardášovou cifrou z jednoho okraje čtverce do druhého až do původního postavení.
Cifra CH.
1. takt – a: Ze stoje na levé noze přešlap na pravou nohu (přední část chodidla), levá noha odmrští vzad poohnuta zánožmo. b: Malý poskok na pravé noze. levá noha švihem přednoží dolů.
2. takt = 1. taktu, ale opačnou nohou.
V závěru 8. taktuje CH na svém původním místě v prostoru A.

Čtvrté opakování nápěvu.
CH vstoupí do středu čtverce, uchopí se zde s D k čardášovému víření pravými boky k sobě a po celých 8 taktů víří čardášovým krokem s přidřepáváním na vnitřní nohu uvnitř čtverce, vykračuje pravá noha. V závěru čardášového víření, pokud tanec ještě nekončí, přeskočí dvojice do původního postavení jako na začátku tance a celý tanec se opakuje.

Poznámka: Na začátku tance si tanečník buďto taneční píseň předzpívá a pak teprve začíná tančit nebo zpívá při 1. části tance.

Tančí a hrají členové souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova Oldřich Křižka (1965) a Jana Babrňáková (1969), Pavel Zapletal (1967) a Ivana Křižková (1968), muzika jako v A. 1.