Zřizovatel:

B. 16 RAUBČÍČEK Z RUSAVY

Raubčíček skoro stane,
bez snídaní do hor tane,
/: stúpne si tam pod/za/ bučka
a číhá na srnečka. :/

Srneček sa z húšča dere,
raubčíček po něm pere,
/: a srneček dup, dup, dup,
raubčíček puk, puk, puk.:/

Vdávalo sa trdlo, trdlo,
bralo sobě motovidlo,
/: a struhálko bečalo,
že sa trdlo vdávalo.:/

Není možná vypověděť,
jak je dobře s milým ležať,
/: na lavici za pecú,
přikryja sa župiců.:/

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu v držení ke kolovému tanci zavřeném rusavským způsobem, chlapec levým bokem do středu.

1. takt: 1. doba: ze stoje snožného chlapec vytočí levou špici o 90°, dívka pravou nohu špicí o 90° zevnitř, pata na zemi. Vytočená noha se dotkne špicí země.
2. doba: nadzvednutím vytočené špičky (pata na zemi) a vtočením o 90° dovnitř se noha vrátí do původní polohy. Nohy lehce pérují v kolenou.
2. – 3. takt: lehký třasák doprava, chlapec vykročí levou, dívka pravou nohou. Na konci 3. taktu jsou opět bokem do středu.
Pohyby taktů 1. – 3. se opakují po celý tanec.

Tančili a hráli titíž jako v B.13.