Zřizovatel:

D. 3 KOZINEC, SVATEBNÍ ŽENSKÉ KOLO PŘED ZAVÍJENÍM NEVĚSTY Z VLASTIBOŘE, KOMÁROVA A MAŽIC (Soběslavsko)

Krokem

Vlk seče u Křeče, liška pohrabuje,
zajíc na vůz nakládá, blecha pošlapuje.

Blecha s vozu seskočila na zajíce s pěstí,
počkej, mrcho ušatá, zmařilas mi štěstí.

Typ tance: ženské kolo – 2/4 takt.
Postavení: vedle sebe po obvodu kruhu, čelem do středu.
Držení: za ruce volně připažené u těla.
Tanec: směr kola: vlevo = 1. – 2. t. = 2x úkrok vlevo s přísu­nem pravé nohy, pevně došlápnuté,
3. – 4. t. = 3x pravá noha překříží přes levou – měkce,
5. – 8. t. = 1. – 4. t., v 8. t. na konci kola přídup snožmo, vpravo,
2. sloka = totéž jako 1. sloka, ale vychází pravá noha.
Pozn.: Kolo se hlavně tančilo při zavíjení nevěsty, dále v „jalových hodech“, hlavně v svátečních dnech, které slavily vdané ženy pro sebe. Říkaly tomu „babský kolo“.
Sběr a popis – 1950-60, V. Prokešová a M. Flíček.
Informátoři: M. Novotná (1882) Vlastiboř, A. Radová (1860) Mažice, Kat. Nováková (1883) Nedvědice.
Tančí a zpívají členky Blaťáckého souboru z Vlastiboře Zdeňka Boháčová (1946), Miloslava Jindrů (1960), Marie Kostečková (1953), Jitka Plachá (1976), Marie Plachá (1951), Ladislava Podlahová (1956), Anna Průšová (1964), Jana Slabá (1962) a Jitka Tůmová (1962), hraje Soběslavanka ze Soběslavi jako v C. 2.