Zřizovatel:

A. 9 TROJICOVÝ TANEC z Rakovnicka

K Ouněticům dlouhá cesta přes ten trávníček,
/: pojďmě, holka, vyprovodit, svítí měsíček.:/

Proč bych já tě, můj holečku, vyprovázela,
/: když mě má zlatá matička nedovolila :/

Straka skáče po zahradě, hledá zrníčko,
/: nemysli si, má panenko, na mé srdíčko :/

Postavení v tanci: CH stojící uprostřed složí své ruce vpředu nad pasem, z obou stran se 2 dívky zavěsí těsně za jeho lokty – pr. D levou, 1. D pr. rukou; druhé ruce drží opřeny v pase.

1. sloka:

1. – 4. takt: Drobné malé a pomalé kroky vpřed, 2 kroky v jednom t. (var. polkovým krokem v každém taktu), na konci 4. t. se trojice rozvine a uchopí se za ruce.

5. – 8.takt: Do malého kroužku a v tomto útvaru se rychlejšími poskoky otáčí kolem osy kroužku nepatrně z místa po kole nebo po prostoru.

9. – 12. repetice = 5.-8. taktu.

2. sloka:

1. – 4. takt: Trojice tančí opět v závěsu, obě D za lokty CH: po kole pomalými drobnými kroky – 1 krok střídavě vpřed, 1 vzad.

5. – 8.takt jako v první sloce.

9. – 12. takt jako v první sloce.

3. sloka:

1. – 4.takt: Jako v první sloce s tím, že se trojice na konci 4. t. pustí.

5. – 8. takt: Otáčky poskočným nebo polkovým krokem střídavě s oběma děvčaty v zavěšení za lokty, D druhou ruku v bok; volné děvče se otáčí na místě.

Choreografické zpracování: Mag. Pelcová
Hudební úprava: Podle Erbenova zápisu, E3 č. 487, EN č. 67.
Popis: H. L.

Tančí a hrají členové souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí: Jan Bechyně (1967), Lenka Cífková (1953) a Magda Pelcová (1961), Zbyněk Polívka (1974), Tereza Bušková (1980) a Renata Landmanová (1965), Vladimír Vošický (1968), Petra Landová (1975) a Daniela Vaicová (1979), muzika jako v A. 1, zpívají také Bohumil Chochola (1944), Václav Mikovec (1947) a Radka Mikovcová (1949).