Zřizovatel:

A. 10 ŽID z Rakovnicka ze sbírky J. Rittersberka

Šla židovka do Slanýho,
nesla žida zmáchanýho,
šelma žid, nechtěl jít.

Šla židovka podle krámu,
koupila si marcipánu,
žid taky voplatky.

Párový tanec se starobylou mollovou melodií písně.

1. – 4. takt: Dvojice v postavení vedle sebe přicházejí v zástupu na taneční plochu pomalejší důstojnou špacírkovou chůzí, vnitř­níma rukama se drží, vnější ruce volně spuštěny podél těla – za zpěvu prvních dvou veršů 1. sloky písně.

5. – 8. takt: Na repetici pomalu páry utvoří kruh: v posledním taktu CH učiní malý krůček 1. nohou s přísunem pr. nohy směrem do středu kruhu a oba tanečníci se postaví čelem proti sobě.

9. – 10. takt: Oba se navzájem ukloní s mírně rozpaženýma rukama do obloučku.

11. takt: Oba se dvěma klidnými kroky obrátí k partnerovi zády.

12. takt: V této pozici se zase laškovně pokloní směrem ven z kruhu. Při zábavách se většinou CH snažili srazit s part­nerkou s jejím pozadím a případně ji trochu vystrčit z kruhu.

13. – 16.takt repetice = 9. – 12. taktu: Opakování druhé sloky.

K tomuto tanci existuje poměrně obsáhlá dokumentace ze starších dokladů. Tanec Žid – Židovská se objevuje ve všech dílech guberniálního sběru v Čechách i na Moravě (Rittersberkova sbírka, Moravská guberniální sbírka, Kunzova rkp. guberniální sbírka, Erbenův převzatý zápis z Rittersberka, sbírka J. Vycpálka ad. rukopisy, např. Jiříčkova sbírka z let 1845 – 1662 z Pardu­bicka a takřka ve všech základních sbírkách písní a tanců. Byl rozšířen takřka ve všech oblastech Čech a Moravy. Dr. Vratislav Vycpálek (syn sběratele J. Vycpálka) upozornil na zmínku v Jiříčkově rukopisné sbírce, která latinským textem začínajícím doprovodnou píseň poukazuje na starobylý původ, možná, že i v středověkých písních a tancích žákovských her, (nevydaný rukopis).

Taneční zpracování: Mag. Pelcová
Zpracování hudebního doprovodu. Zdeněk Frolík
Popis tance: H. L.

Tančí a hrají členové souboru Čtyřlístek z Nového Strašecí: Jan Bechyně (1967) a Radana Sedmidubská (1976), Petr Kádner (1978) a Petra Landová (1975), Zbyněk Polívka (1974) a Olga Duchoňová (1968), Vladimír Vošický (1968) a Radmila Mikovcová (1976), muzika jako v A. 2, zpívají také Bohumil Chochola (1944), Renata Landmanová (1965), Václav Mikovec (1947) a Daniela Vaicová (1979).