Zřizovatel:

A. 2 MORAVSKÁ Z OBŘAN A MALOMĚŘIC

Uděláme kolébečko, napojíme telátečko,
má-li tele vodu, má milá panenko,
má-li tele vodu, má?

Tančí dvojice smíšené podobně jako hanáckou – vláčitou ze Zábrdovic (A. 1).

Tanečník si rovněž nejprve předzpívá první sloku taneční písně. Tanečnice stojí opodál a ke konci zpěvu k němu přichází cupavými krůčky (obměna provedení kroku hanácké). Vlastní tanec se pak provádí v držení ke kolovému tanci zavřeném. Pravice D a levice CH volně napjaty ve směru tance.

Dvojice se otáčí v každém taktu třemi cupavými krůčky o půl kola, na počátku tance vykročí CH levou, D pravou nohou. Přídupy se provádějí celým chodidlem s akcenty v každé době taktu, v první době je akcent nejsilnější. Dvojice může při tanci měnit i směr otáčení. Podle Sušila (stejný pramen jako u ha­nácké): „Zdrobna přidrobovali. Jednako vždy se cupalo.“

Tančí Věra Kovářů (1932) a Stanislav Kříž (1949) z Brna, hraje muzika souboru Májek z Brna ve složení František Černý (1961) prim, Aleš Krejčík (1976) klarinet, Filip Cigánek (1973) a Ondřej Prášek (1974) violy-kontry, Petr Vaněk (1973) cimbálek a Pavel Polák (1962) kontrabas.