Zřizovatel:

G. 6 GRAINFOUSS (CVRČEK) Z CHEBSKA = Grüner Fuß (Zelená noha) – zelenák, spíše luční kobylka než cvrček

Popis J. Czerny EV 2, 1909, zápis 1885, Cheb.
Překlad A. Balounová.

Figurální párový tanec s proměnlivým taktem (něm. Zwiefach). Tančí se po kruhu doleva, v kolovém držení zavřeném. Schema taneční formy:
I. /: O SS / O S S / O S S / O S S /:/
II. /: OOSS / OOSS / OOSS / OOOO :/ nebo /: OOSS / OOSS / OOSS / OOSS :/

Základní kroky: Ve 3/4 taktu valčík – co takt – to krok valčíku, ve 2/4 taktu obkročák – část I. co doba – to krok, II. co doba – to krok, co takt – to otočení o 180 stupňů.
1. část – otáčení doprava
T. 1. otočení dvěma kroky „šlapáku“ o 360 stupňů nebo otočení o 360 stupňů dvěma dupavými kroky v mírném podřepu;
2. – 3. otočení o 360 stupňů dvěma valčíkovými kroky;
4. – 6. = 7. – 9. = 10. – 12. = 1. – 3.
II. část – ve střídavém směru
T. 13. – 14. doprava – otočení o 360 stupňů – dva poskočné obkročákové kroky;
15. – 16. doprava – otočení o 360 stupňů – dva valčíkové kroky;
17. – 20. = 13. – 16. doleva;
21. – 24. = 13. – 16. doprava; 25. – 28. obkročáky doleva, ve 28. taktu dva podupy, dotočení.
Obměny: a/ T. 25. – 28. = 13. – 16. doleva, ve 28. t. dotočení, 2 podupy; b/ v části II. v držení zavřeném CH drží D v pase, D drží CH oběma rukama na ramenou; c/ v držení zavřeném, ale s točením stále doprava.

Podle uvedené struktury proměnlivých taktů se I. díl v této kombinaci v českých matenících neobjevuje – v obráceném pořadí kroků OO / S / OOS … se vyskytuje v mateníku typu „višně“. Tanec v II. dílu je typem našeho „jidáše“, případně „salátu“, avšak s vložkou na konci.
Na případě pojmenování tohoto tance je možné potvrdit obecnost názvů tanců ve variabilních řadách v etnicky smíšených územích. Tento „Grüner“ – „zelenák“ byl hromadným německým pojmenováním pro mateníky, stejně jako tomu bylo na Chodsku v případě „zelených kúsků“. Specifikované jméno „Grünfuß“ je, podle informace německých folkloristů (1993), též názvem pro luční kobylku; může tedy dobře označovat neustálé přeskakování. Lidová představivost jím výstižně vyjádřila podstatu tance. Také na Chodsku současně „zelené kúsky“ označovaly veselé, až nezbedné písničky, jichž se užívalo v tanci s proměnlivým taktem.

Tančili a hráli členové souboru Dyleň z Karlových Var: Lubor Hanka (1954) a Eva Hanková (1953), Petr Holub (1954) a Ivana Holubová (1949), hráli jako v G.5.