Zřizovatel:

ODLOŽENO z dubna 2020 Ostrava: Zpěváček 2020

Moravskoslezský kraj, postupová soutěž pro moravsko-slezské zemské kolo soutěže Zpěváček

Ostrava, Divadlo loutek Ostrava

V letošním roce pořádá Folklorní sdružení Ostrava jako každoročně soutěž Zpěváček 2020 – regionální část a to ve dvou kolech. Soutěž je určena pro děti z folklorních souborů regionu Ostravy a Lašska. 1. kolo se uskuteční ve čtvrtek 5. března na Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě – Přívoze a 2. kolo už s vybranými dětmi, které postoupí z kola prvního pak bude v sobotu 4. dubna 2020 v Divadle loutek Ostrava. Zde by měla děti doprovázet cimbálová muzika Vojtek. Lektoři, kteří budou hodnotit děti by měli být: Zdeněk Tofel (redaktor Českého rozhlasu Ostrava, vedoucí muziky Valašský vojvoda, Marie Matějová (zpěvačka a pěvecký pedagog), Miluše Soukupová (ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, pěvecký pedagog), Gabriela Tannertová (muzikantka, cimbalistka) a Blanka Hrubá, (pěvecký pedagog).
Celou akci organizuje Folklorní sdružení Ostrava ve spolupráci a Lidovou konzervatoří a múzickou školou v Ostravě – Přívoze a se Střediskem volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách a to za podpory Statutárního města Ostrava, a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Přihlášky do prvního kola posílejte e-mailem na adresu: skalovic@seznam.cz nebo fyzicky na adresu: Folklorní sdružení Ostrava, Wattova 5, 702 00  Ostrava – Přívoz