Zřizovatel:

C. 8 SEDLCKÁ (ŠÁTEČKOVÁ, ZÁLESKÁ) ZE ZLÁMANCE

[: U Hradišťa stójí šibeničky, :],
[: a na ně věšajú a na ně věšajú dvě sestřičky.:]

[: Kdyby ty sestřičky byly moje :],
[: třeba o půl noci, o jednéj hodině šel bych pro ně:].

[: Ale to sestřička není žádná:],
[: je to galánečka :] starodávná.

Pekla vdolky z bílé múky, posýpala perníkem,
podávala synečkovi do maštale okýnkem.

Ráno žabu podojila, odpoledňa skokana,
večer sa šla podívati, jak je na tom smetana.

Tančí dvojice smíšené, v hloučku před muzikou čelem k hudbě, D po pravici CH.
Držení ke zpěvu:
a) CH obejme D pravicí kolem pasu. ona mu položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno, vnější paže připaženy.
b) Za vnitřní ruce v připažení.

Tanec má dvě části:
I. Zpěv s doprovodnými pohyby dvojice
Trhavé přenášení váhy těla v mírném stoji rozkročném s dvoj-nátřesem v lichých taktech vpřed na vnější nohu. v sudých vzad na vnitřní.

II. Víření dvojice
Většinou jen vpravo (podle informátorky Filomeny Říhové, nar. 1908), dvojice stojí pravými boky u sebe, CH uchopí D kolem pasu, D mu položí levici ohnutou v lokti přes jeho pravou paži (prsty směřují k lopatkám), levou rukou pokrčenou v lokti uchopí CH nataženou pravici D, ve které drží šáteček. V tomto postavení a držení víří dvojice od začátku až do konce přehrávaného nápěvu úsečným plochým skočným krokem: na a) z odrazu na vnitřní pravé noze dopad levou nohou na celé chodidlo, mírně vtočeně dovnitř před prsty pravého chodidla, na b) se vysune nebo provede malý krůček vnitřní, pravá noha mírně vpřed (ke konci druhé doby se odrazí ke skočnému kroku levou nohou v dalším taktu).
Víření mohlo být uvedeno nebo zakončeno v prvním jednom nebo dvou taktech podtočením tanečnice skočným krokem jako při víření doprava pod šátkem, který drží CH buďto levou nebo pravou rukou. Filomena Říhová říkala, že když se jim na konci tance už nechtělo skákat, že se podtočili pod šátkem otočením na pravé noze jednou kolem („zavrtěli sme sa enom na pravéj noze“).

Tančí a hrají členové souboru Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic Miroslav Jančář (1966) a Martina Šedová (1971), Radan Mojžíšek (1968) a Alena Jurásková (1970), František Vlč-novský (1958) a Jitka Janíčková (1968), Petr Vozár (1967) a Dana Doležalová (1970), Ladislav Zapletal (1963) a Dagmar Zapletalová (1969), muzika ve složení Roman Daněk (1976) prim, Richard Pančocha (1976) housle-terc, Martin Slabák (1976) viola-kontr, Aleš Řezníček (1975) klarinet a Bohumil Vráblík (1972) kontrabas.