Zřizovatel:

A. 9 POD ŠABLE S VYTÍNÁNÍM A STRAŇANSKÁ ZE STRÁNÍ

Nápěv a) = A.8 a)
Otvíraj, šenkérko, vrata, vedeme zbojníčka brata,
hojaja, hojaja, hoja, vedeme zbojníčka brata.

Nápěv b) = A.8 b)
Horenka, hora, zelená hora,
[: kdosi mňa do téj horenky volá
Volá mňa, volá, frajárka moja,
[: príď k nám, šohajku, sama sem doma :]

Nápěv c) = A.8 c)
Ej, horenka horuje, ej, děvenka banuje,
ej horenko nehoruj, ej, děvenko nebanuj.

Nápěv d) = A.8 d)
Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
šecko my bereme aj plané hrušky.

Nápěv e) = A.8 c)
Ej, Javorinka šedá, ej, kdo že pod ňú sedá,
ej, uherští zbojníci, ej, co zabili žida.
Ej, jak ho zabíjali, ej, tak mu povídali,
ej, nepůjdeš, židáčku, ej, z Uher do Moravy.

Nápěv f) = A.8 f)
Dziny, dziny od dzeziny
a já porád dziny, dziny.

Nápěv g) = A.8 c)
Ej, na straňanskéj věži, ej, dva kosírky visá,
ej, já jich dostať mosím, ej, keď mňa hneď oběsá.
Ej, kebych já býl věďél, ej, že mňa budú věšať,
ej, nechodíval bych já, ej, šibeničky kresať.

Nápěv h) = A.8 h)
Hop, děvča, ne moje, prehodím ťa pres oje,
pres ojíčko, pres osy, hop, děvča moja si.
Hop, děvča, marijáš, z turkynišťa boty máš,
sochorem sa opasuješ a měchem sa podpíráš.

Na tú svatú katerinskú nedělu,
zverbovali šohajíčka na vojnu,
zverbovali šohajíčka,
zverbovali šohajíčka na vojnu.

Počkajte vy, radní páni na chvílu,
prečo ste ho zverbovali na vojnu,
ze mňa bude mrcha voják,
já vám budem odskakovať za milú.

Keď ty budeš odskakovať za milú,
uděláme pořádeček za chvílu,
dajú sa ti dvě stolice
vyprášá sa ti nohavice pre milú.

Keďsa budú nohavičky prášiti,
tak sa budú radní páni dívati.

Daj si Janoško, daj si zahráť,
daj si, Janoško, daj si zahráť,
už na ťa šijú v Brně kabát.

[: Ej, v Brně, v Brně na Špilberku:],
ej, a to všecko pre frajárku.
 
Nápěv 1) =A.8k)
[: S pánem bohem temu domu :], kde sme měli dobrú vúlu.
[: S pánem bohem tej materi :], kerá chová hodné céry.
 

Celý taneční průběh při fašankárské obchůzce ze Strání v podání mladší skupiny (souboru) se v podstatě shoduje s prove­dením první skupiny.

Podšable
Skupina tančí tytéž figury a téměř i ve stejném pořadí jako v A.8. Písně předzpěvuje nejen gazda, ale i dívčí sbor, jak je zvykem u nynějšího souboru. Hudba předzpívaný nápěv opakuje. Některé texty jsou jiné. Tanec podšable končí pokleknutím fašankárů v kole na pravé koleno, šavle navzájem spojeny jako u „hada“.

Vytínání
Gazda začne zpívat píseň „Na tu svatú katerinskú nedělu“. Píseň má celkem 4 sloky a líčí „zverbování“ šohajíčka na vojnu. Při první sloce tanečníci, kteří tančili pod šable, kráčejí po kruhu jako v úvodu k podšablím. opírajíce se o šavli. Gazda obchází kolem a při slovech „zverbovali šohajíčka“ ukáže levým ukazo­váčkem na některého z fašančárů a postrčí jej do středu kruhu. Zbylá čtveřice chlapců po kruhu pokračuje v obcházení zverbova-ného chlapce až do konce 1. sloky. Tu a tam jej některý rukou uhodí na rameno apod. Druhou sloku zpívá odvedenec a vyhrožuje, že bude z vojny „odskakovať za milú“. Při třetí sloce odpovídá gazda s chlapci zverbovanému „šohajíčkovi“. Vyhrožují mu potrestáním – ranami palicí na lavce. Ke konci písně přitáhnou doprostřed lavici a položí provinilce na ni, aby mu mohli vyprášit nohavice. Ve čtvrté sloce se zbylí 4 chlapci postaví kolem stolice – „dereše“ každý na jeden roh a v rytmu zpívané písně „práší“ ležícímu chlapci nohavice údery šavlí. První obloukem uhodí šavlí na nohavice ležícího chlapce, druhý stejným způsobem na šavli prvního, 3. na šavli 2., 4. na šavli 3. První pak vytáhne svoji šavli a znovu uhodí na nohavice atd. Do toho vběhne dívka, rozhrne chlapce od sebe a zvolá: „Hola, páni, já sem vinna, já ho vyplatím!“ Chlapec vyskočí z lavice, lavice se odstraní ze středu kruhu a všichni včetně gazdy začnou zpívat písničku ke straňanské „Daj si, Janošku, daj si zahrát“.
Jednotlivá děvčata přibíhají k chlapcům i ke gazdovi a celá scéna končí straňanskou. Straňanské mladší skupiny se skládá ze stejných figur, jako u skupiny starších v tanci A.8.
Po straňanské odcházejí fašančáré v čele s gazdou za zpěvu písně „S pánem Bohem temu domu“.

Tančí a hrají členové souboru Javorina ze Strání gazdu František Jankových (1944) s Květoslavou Vintrovou (1977), vypláce­ného Václav Vintr (1977) s Martinou Janovskou (1973), Jan Mikláš (1974) a Marie Vintrová (1977), Jindřich Popelka (1973) a Marie Havlíková (1976), Pavel Popelka nejml. (1978) a Marie Jankových (1979), Martin Zámečník (1976) a Miroslava Holáňová (1978), muzika ve složení Antonín Bruštík (1961) primáš, Václav Málek (1978) housle terc a Josef Knotek (1963) viola kontr, v pozadí Jiří Kolaja (1977) a Antonín Mikláš (1975).