Zřizovatel:

A. 4 SEDLCKÁ (BREZOVSKÁ) II Z BŘEZOVÉ U UHERSKÉHO BRODU

Kosí Janko, kosí trávu,
ej, kosí Janko, kosí trávu
na zelenéj lúce.

Milá za ním zahrabuje,
ej, milá za ním zahrabuje,
drží hrable v ruce.

Polož, milá, hrable dolů,
ej, polož milá, hrable dolů,
lahněme si spolu.

Keď si my dvá poležíme,
ej, keď si my dvá poležíme,
lúčku dokosíme.

Tančí dvojice smíšené volně rozestaveny v prostoru, čelem k hudbě. D po pravici CH. D ruce v bok, CH buď ruce v bok nebo zaklesnuté palci za opasek nebo pravá ruka za opaskem a levá ruka v gestu atp.

I. Zpěv taneční písně – zpívají CH i D. Při zpěvu přešlapují CH i D na místě, v lichých taktech – a) na vnitřní nohu s natočením k sobě.
b) – přikročí s hmitem v kolenou vnější noha k noze vnitřní a v sudých taktech naopak s natočením od sebe.

II. Opakování předzpívaného nápěvu k tanci poprvé.
1. takt: Dvojice mírně natočeny k sobě ve stoji snožmo s mírným hmitem v kolenou, potlesk pravou dlaní do levé (v první době) – ve druhé době výdrž.
2. – 12. takt: Víření dvojice na místě kolem společné osy v polootevřeném držení (CH drží D pravicí kolem pasu). D položí levici ohnutou v lokti na levé rameno CH. spojené vnější paže ve vodorovné poloze ve výši ramen. Víření v posledním taktu ukončené dvěma podupy.

Krok víření:
Dvojice se otáčí krokem poskočným (v každém taktu jeden).
Chlapecký krok:
2. takt: Nízký podtrhávaný krok poskočný, pravou nohou vpřed, druhá noha pokrčena přednožmo.
3. takt: Nízký podtrhávaný krok poskočný, levou nohou vpřed, pravá pokrčená přednožmo.
Takto až do konce 10. taktu.

Krok D:
2. takt – a: Pravá (vnější) noha zakročí za palu levé (vnitřní) nohy. Vnější noha došlápne na přední část chodidla, špička i koleno vytočeno zevnitř. Mírně se na vnější noze nadnese, b: Malý krok vnitřní nohou vzad. Noha došlápne celým chodidlem na zem. pata vytočena mírně doleva (přizpůsobuje se obloučku) po kterém se krok provádí.
3. – 10. takt = 2. taktu.
Takto víří dvojice za dosti rychlého tempa kolem společné osy, D ustupuje nazad a CH postupuje vpřed. První část víření je ukončena dvěma podupy (pravou, levou) v 11. taktu.

III. Nápěv se opakuje podruhé: dvojice pokračuje ve víření doprava.
1. – 10. takt: Víření doprava.
11. takt: Dvěma podupy (pravou, levou) zastaví víření čelem k hudbě.

IV. Nápěv se opakuje k tanci potřetí.
Dvojice nyní víří doleva se změnou držení při tanci: od prvního kroku víření doleva si posune CH D před sebe jakoby ke svému levému boku, vnějšími pažemi se uchopí navzájem za předloktí ve výši obličeje (některé dvojice se držely tak, že spojené napjaté vnější paže ohnuly v lokti předloktími dovnitř před obličejem).

Krok víření: CH v první době taktu zakročí pravou (vnitřní) nohou, noha pokrčená v koleně došlápne na celé chodidlo, pata vytočena doprava a na b) krok levou nohou na přední část chodidla těsně za patu pravé nohy, pravá noha současně odpéruje v koleně do polovýponu se současným částečným pootočením. Takto až do konce 8. taktu.

Dívčí krok:
V první době taktu na a) vykročí D levou (vnitřní) nohou vpřed, noha pokrčená v koleně došlápne celým chodidlem na zem, špice povytočena doleva ve směru pohybu po kroužku. Na b) předkročí vnější nohou (noha došlápne na přední část chodidla), vnitřní noha odpéruje nahoru. Takto až do konce 8. taktu. Víření je prudké, dynamické.
9. – 11. takt: Dvojice se pustí vnějšíma rukama, CH za stálého přešlapování na místě krokem jako u víření, natočen čelem k hudbě, vzpaží levici, pod kterou podběhne D a ve třech taktech kroky stejného charakteru jako u víření oběhne CH zadem až k jeho pravé straně.
Takto se postupně tančí při všech slokách anebo při jiných písních. Délka jednotlivých částí tance se přizpůsobí frázování příslušných písní a celkovému počtu taktů. Hudba ukončí tanec dohrávkou, která při závěrečné písni se hraje jako třetí část tance (při víření doleva). Tanec končí v závěru vyzvednutím tanečnice.

Poznámka k tanečním krokům:
V brezovské – sedlcké jak u. tak u mladšího typu se objevuje celkem značná volnost při volbě výkročné nohy. Tak lze pozorovat, že některá D vykračuji při víření v první a druhé části v polootevřeném držení, kdy postupují vzad, vnější nohou a naopak zase jiná vnitřní nohou. Na charakteru tance to nic nemění. Rovněž i některý CH vykročí vnitřní nohou a jiný vnější nohou. Podle nohy výkročné při víření se řídí i podupy. V některých případech, zvláště v závěru druhého opakování nápěvu, se snaží tanečnice sjednotit nohu. která přidupává s tanečníkem. Při víření doleva jsou většinou všichni jednotni: u starších párii vykračuje například pouze vnější noha, zatímco u mladších dvojic pouze vnitřní. Ovšem jsou dvojice, kde každý si tančí po svém způsobu.

Tančí členové souboru Dúbrava z Březové Pavel Čáňo (1970) a Věra Janků (1971), Leoš Janík (1972) a Eva Králíková (1972), Petr Janků (1963) a Ludmila Miškaříková (1970), Zdeněk Jurásek ml. (1968) a Monika Křeháčková (1970), Jan Ševčík (1970) a Maric Šimková (1971), Jiří Ševčík (1971) a Marie Votoupalová (1967), hrají Brezované z Březové jako v A. 3 kromě Petra Janků.