Zřizovatel:

23. 3. 2019 Mikulov: Mikulovský zpěváček (Slovácko)

Jihomoravský kraj, postupová soutěž pro Děti a píseň Slovácka

Mikulov, region: Mikulovsko

Městské kino Mikulov, začátek 14:00 (foto: archiv akce Mikulovský zpěváček)

Celkové výsledky MIKULOVSKÉHO ZPĚVÁČKA 2019
1. KATEGORIE
1. MÍSTO – Viola Svačinová ze Sedlece+ postup do region.kola
                      Viktorie Vlková z Hlohovce + postup do region. kola
                      Anna Hrdlíková z Mikulova
2. MÍSTO – Soňa Bravencová z Mikulova
                      Michaela Medvecká z Mikulova
                      Ondřej Toth  z Milovic
3. MÍSTO – Caulfield Abby  z Valtic
                      Eliška Chládková z Hlohovce
                      Terezie Valíčková z Perné
2. KATEGORIE
1. MÍSTO  – Alžběta Kapustová z Mikulova + postup do region. kola
                      Magdaléna Chládková z Hlohovce + postup do regionál. kola
                      Zoe Abrahámová z Mikulova
2. MÍSTO – Anna Drobiličová z Hlohovce
                      Felix Józsa z Nových Mlýnů
                      Eliška Pitrová z Mikulova
3. MÍSTO – Marie Pokorná ze Zaječí
                      Matěj Štěpaník  Drnholce
                      Lucie Tesařková z Hlohovce
CENA POROTY – Viola Svačinová – pro nejmladšího zpěváčka
                                Ondřej Toth – za krásný hlasový projev
                                Jůlie Štěpaníková – za pěkný pěvecký výkon
CENA ŘEDITELE ZŠ VALTICKÁ – Marek Hyčka

Děti do deseti let postupují do soutěže Zpěváček Slovácka do deseti let