• English

Zřizovatel:

C. 5 PREŠPURSKÁ ŠOTYŠKA Z VALAŠKOKLOBOUCKA

Nedašova Lhota

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.

1. takt: jeden přeměnný krok podle chlapce vlevou stranou. Chlapec vykročí levou, děvče pravou nohou.
2. takt: 1. doba: dvojice se pustí, chlapec pravou, dívka levou rukou a volné ruce založí v bok nebo je nechají spuštěny dolů. Chlapec pravou, dívka levou nohou udělají malý krok zpět s obratem o 45°, chlapec vpravo, dívka vlevo (proti směru původního pohybu).
2. doba: přídup chlapec levou, dívka pravou nohou k noze výkročné tak, že chodidlo nohy přidupávající je asi o půl stopy vysunuto před chodidlo nohy výkročné.
Někteří tanečníci se na 1. dobu odrazí vnitřní nohou (chlapec pravou, dívka levou) a na druhou dobu přidupnou oběma nohama současně nebo skoro současně na zem. Obě chodidla jsou v poloze jako u prvního způsobu.
3. – 4. takt: dvojice odtrhne přidupávající nohu od země, otočí se zpět čelem k sobě a uchopí se znovu ke kolovému tanci a zatočí se dvakrát kolem čtyřmi kroky obkročáku houpavého. Chlapec vykročí levou, dívka pravou nohou.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančili František Hrabina (1931) a Ludmila Hrabinová (1932) a Antonín Chovanec (1966) a Jarmila Stavinohová (1957). Hrála muzika jako v C.l.