Zřizovatel:

C. 1 TOČENÁ ZE ŠTUDLOVA

1. /: Zavrť sa ně, cérečko, jak to plužné kolečko. :/
/: Ej, zavrť sa ně eště ráz, jak široký rubáč máš. :/

2. /: Široký je, široký, šila sem ho tři roky. :/
/: Ej, široký je velice, šila sem ho k muzice. :/

(Poznámka: na začátku sloky a repetice prvního verze tanečník – zpěvák si přidává místo citoslovce „ej“ předponu „a“.)

Tančí jednotlivé dvojice ve volném rozptylu před muzikou, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy. Chlapec levicí gestikuluje (při předzpěvu).

I. Zpěv taneční písně. Tanečník (jeden, později i více) zazpívá první sloku libovolné písně k točené. Dvojice při zpěvu přenáší váhu těla v lichých taktech vpřed na vnější nohy, švih spojených vnitřních paží vpřed; v sudých taktech vzad na vnitřní nohu, spojené paže švih vzad. Dvojice se mírně natáčí: v lichých taktech zevnitř, v sudých dovnitř.

Přenášení váhy těla při zpěvu:
1. takt: 1. doba: malý krok vnější nohou vpřed (váha těla je na celém chodidle nohy výkročné).
2. doba: přísun vnitřní nohy k noze vnější s mírným hmitem podřepmo. Vnitřní noha se dotýká jen lehce země.
2. takt: 1. doba: malý krok vnitřní nohou vzad.
2.doba: přísun vnější nohy k noze vnitřní. Váha těla je na vnitřní noze. Vnější se opírá lehce chodidlem o zem.

Všechny liché takty jako 1. takt, sudé jako 2. takt.
Tanečník při zpěvu volně gestikuluje.

II. Víření dvojice na místě vpravo a vlevo kolem společné osy. Postavení pravými a levými boky k sobě. Držení v objetí: on drží dívku oběma rukama kolem těla (lokty stranou, ruce asi ve výši jejích lopatek). Dívka uchopí chlapce oběma rukama ze stran za ramena.
Krok víření. Je podoben rychlé přízemní chůzi, až někdy s náznakem běhových krůčků. Dvojice společně obchází po malém kroužku. Vykračují vnitřní nohy (v postavení pravými boky k sobě pravá, levými boky levá).
Na každou dobu taktu se provede jeden krok. Našlapuje se na celé chodidlo. Krok je měkký (proti kroku točené ze Závrší nebo z Popova poněkud méně výrazný), víření je plynulé, klidné.
Změna směru víření se provede na konci nápěvové fráze v posledním taktu přešlápnutím vnitřní, vnější a vnitřní nohou v rytmu přeměnného kroku s obratem o 180° vpravo. V postavení levými boky k sobě podobně naopak. Ukončení víření (vlevo): obyčejným zastavením na konci posledního taktu písně nebo podběhnutím dívky pod upaženou levicí chlapce, kterého oběhne zadem až na své místo po jeho pravici.

III. Individuální projev chlapce a dívky. Dívka se otáčí na místě vpravo přešlapováním z nohy na nohu. Vykračuje pravá noha (vytočena špicí zevnitř). Ve druhé době taktu přešlápne s otočením o 180° (v první době se otočila rovněž o 180° vpravo). Našlapuje oběma nohama přes přední část chodidla (pata odlepena jen mírně od země). Došlápnutí je měkké, pružné, pata přilne k zemi. Jindy tímto otáčením postupuje po kruhu před tanečníkem. Tanečník postupuje doprava v kroužku proti ní (točí-li se na místě) nebo za ní (postupuje-li po kruhu) různým druhem kroku s potlesky do dlaní. Je to obyčejná zrychlená chůze mírně běhového charakteru (dva kroky v taktu), při každém krátký, úsečný potlesk pravou dlaní do levé. Občas třikrát v taktu zadupe v prvních třech osminách p. 1. p. nohou (bez potlesků, paže v gestu v pokrčení vzpažmo). Nebo ji obchází poskočně s potleskem na začátku poskoku atp.
Hudba přehrává nápěv jedenkrát až dvakrát. V rámci této přehrávky může dvojice vystřídat obě figury v uvedeném pořadí.
V závěru se zahraje dohrávka, při které dvojice víří vpravo a nakonec tanečník tanečnici vyzvedne.

Poznámky ke krokům a figurám:
Přenášení váhy těla při zpěvu se někdy provádí přísunně (viz popis) nebo chodidla obou nohou zůstávají na místě a váha těla se přenese zhupem, počínajícím mírným nadnesením v kolenou.
Tanečník někdy pokrčuje kolena.

Taneční skladba:
Tanec začínala jedna dvojice, která si předplatila tanec. Ostatní se jako v jiných případech (Lužná, Jasenka, Jasenná atp.) připojovali po první sloce.
Po zpěvu začínal tanec vířením oboustranným, po němž následoval samostatný taneční projev tanečníka a tanečnice. Po vyzpívání a vytančení zvolené písně, popřípadě ještě některé další, hudba zahraje dohrávku a tím tanec končí.

Tančili: František Hrabina (1931) a Ludmila Hrabinová (1932), hrála muzika souboru Slavíček ze Slavičína ve složení primáš František Staněk (1951), obligátní housle Petr Unzeitig (1964), housle terc Jaroslava Staňková (1949), housle kontr Jindřich Vaněk (1953), violový kontr Libor Juřík (1975), kontrabas Milan Bárta (1951) a cimbál Jaroslav Saňák (1937).