Zřizovatel:

B. 21 ŠOTYŠKA Z JASENNÉ

(Šotys)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, chlapec zády do středu, dívka čelem proti němu. Drží se za pravé ruce, levé připaženy nebo v bok.
1. takt: 2 lehce houpavé přísunné kroky podle chlapce doleva, chlapec vykročí levou nohou, dívka pravou.
2. takt: oba trojhran pravou nohou ve stoji na levé noze. Pravá noha se dotkne země špicí na první osminu přímo vpřed, na druhou osminu vpravo šikmo zevnitř, na druhou dobu přinoží.
3. takt: chlapec ve stoji snožmo tleskne rozšafně pravou dlaní do levé („křísne“ pravou dlaní shora o levou dlaň, která se pohybuje zdola nahoru protisměrně; ukončí mírným odmrštěním pravé ruky šikmo vpravo dolů). Dívka se otočí čtyřmi krůčky na místě doprava, vykročí pravá.
4. takt = 2. taktu. (Oba trojhran pravou nohou. Držení za pravé ruce.)
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.
Tančili a hráli titíž jako v B.18.