Zřizovatel:

B. 19 KONOPĚ Z JASENNÉ

Rostú, rostú, rostú konopě za cestú,
a sú pěkně zelené, a sú pěkně zelené.
/: Mezi nima rost modrooké děvče,
volá vody studené. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za obě ruce vzadu křížem.

1. takt: 1. doba: 1 krok přísunný vnější nohou vpřed,
2. doba: jeden obyčejný krok vnější nohou vpřed,
3. doba: poskok na vnější (výkročné) noze, druhá noha pokrčí přednožmo.
2. takt: totéž, co v 1. taktu, ale opačnou nohou a zpět po kruhu. V 1. době se dvojice otočí na začátku 1. kroku o 180° dovnitř.

Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce 6. taktu. Na začátku každého taktu se vždy dvojice otočí prvním krokem o 180° dovnitř. Při obratu se vždy dvojice pustí a přechytne naopak.
7. takt: 1. doba: dívka se prudce otočí o 360° doprava na pravé noze (koleno mírně povolí). Druhá noha přinoží. Ruce v bok. Chlapec ostrý, nízký výskok na místě čelem k dívce (nohy při výskoku poohnou zánožmo). Dopad na obě chodidla.
2. – 3. doba: oba výdrž ve stoji čelem proti sobě.
8. takt – I. doba: dívka jako v 9. taktu – obrat na levé noze doleva. Chlapec ve stoji snožmo furiantsky tleskne pravou dlaní do levé – činelovitě křísne pravou dlaní shora o levou, která jde protisměrně (nahoru).
9. – 10. takt: zátočka chůzí jednou kolem šesti rozšafnými kroky, za pravé lokty. Tanečnice vykročí pravou nohou. Tanečník by měl rovněž vykročit pravou, někdy však vychází levou.
8. – 10. takt se ještě jednou opakuje. Nyní začíná dívka otáčku na levé noze doleva, pak na pravé doprava. Zátočky se provedou závěsem za levé lokty, vykročí levá noha.

Tančili a hráli titíž jako v B.18.