Zřizovatel:

F. 4 BŘITVA Z ÚJEZDU U RYCHNOVA N. KNĚŽNOU

Allegretto

Pojď, má milá, na břitvičku,
pojď má milá, na břitvu,
/: já sem malá, ty seš velkej,
já se k tobě nešiknu. :/

Párový tanec v pochodovém rytmu. Ch vezme D v pase, D položí své ruce na lokty Ch.

Předzpěv tanečníků
T. 1. – 2. 2 pomalé vykláněné obkročákové kroky + malá výdrž, Ch vykročí 1., pr., D pr., 1. nohu, CH zdvihne D do mírné výšky a ještě v tom taktu D dopadne zpět na obě nohy.
3. – 4. = 1. – 2 .
5. – 7. 3 obkročáky celé (nebo 6 půlobkročákových kroků – podle přání tanečníků).
8. : Vyzdvižení a spuštění D.
9. – 12. =5. – 8.

Hudební zpracování: M. Rychta
Taneční nácvik: J: Rychtová
Popis podle sbírky J. Vycpálka, s. 81 – shodný s provedením

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy Pavel Battěk (1958) a Ludmila Battěková (1963), František Garay (1972) a Pavlína Čermáková (1963), Ondřej Pfeffer (1956) a Jitka Schillerová (1976), muzika jako v F. 1, L. Houdková s Ditou Krčíkovou (1956) hrají příčnou flétnu.