Zřizovatel:

F. 1 HOUSER, MATENÍK Z UŘÍNOVIC NA RYCHNOVSKU

Allegretto

Tanec s proměnlivým taktem: Ch a D tančí samostatně; pak v páru.
T. 1.: 2. ostré obkročákové kroky, hodně točené – asi o 180°, CH vykročí 1., pr., D pr., 1.:
a) Ch 1. nohou nakročí a v otáčení na ní otřásavě poskočí jednou.
b) Ch totéž, ale s dvěma otřásavými poskoky
2. : Totéž. Ch občas s pažemi v rozpažení, D totéž na opačných nohou, s rukama v bok.
3. = 2.
4. – 5.: Dvěma valčíkovými kroky jedno otočení o 360° s poskočením vpřed.
6. – 10. = 1. – 5.
Celé se opakuje, nyní ve dvojicích v zavřeném držení.
11. – 18.: Střídají se 2 obkročáky (4 kroky) + 2 valčíkové kroky, vše opět s velkou rotací.

Hudební zpracování: M Rychta
Taneční nácvik: J. Rychtová
Zápis podle sbírky J. Vycpálka, s. 153-154

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy František Garay (1972) a Pavlína Čermáková (1963), Jakub Novák (1970) a Ludmila Battěková (1963), Ondřej Pfeffer (1956) a Jitka Schillerová (1976), muzika ve složení Martin Terray (1951) prim, Blanka Hemelíková (1953) 2. housle, Josef Svoboda (1960) viola-kontr, Pavel Krejčí (1972) a Karel Mahelka (1975) klarinety, Ladislava Houdková (1969) zobcová flétna a Jaroslav Čtvrtník (1972) kontrabas.