Zřizovatel:

F. 3 Ty krňanský vovce (z Krnína u Zlaté Koruny)

F. 1.-3. PÍSNĚ ZE ZLATOKORUNSKA
Jsou příkladem starší vrstvy jihočeské hudební tradice. Pocházejí z tzv. „Zlatokorunského rukopisu“ Ondřeje Hůlky, „hospodního hráče“, který obsahoval cca 160 vzácných notovaných zápisů ze 2. poloviny 18. století. Píseň F. 1 aF. 2 přetiskl s ostatními 20 z rukopisu převzatými písněmi ve své sbírce K. J. Erben. Píseň F. 3 zapsal mezi dalšími, rukopisu podobnými písněmi Č. Holas ve 3. díle sbírky ČNPT pod č. 59. Patří též do skupiny měkké modulace písní, podobných písním moravským.
Zpívají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Marcela Macková (1952) a Jiří Štrunc (1943).