Zřizovatel:

D. 7 TRAMLANKA ZE ZÁLŠÍ (Soběslavsko)

Mírně

Strejček Nimra koupil šimla za půl páta tolaru,
přišel domů, popad ženu, tancoval s ní maděru.

Typ tance: kolový.
Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě.
Držení: kolové zavřené, paže v předpažení.
Tanec: 1. – 3. t. = čtyř-natřásaná polka; vykročí se pravou se zhoupnutím na levé noze; 3x malé zhoupnutí až nizoučké poskočení – v otočení o 180 stupňů na místě,
4. t. = 2 hladké obkročáky o 360 stupňů,
5. – 7. t. = 1. – 3. t. ,
8. t. = 4. t., ve 2. době přídup.
Zápis a sběr: 1961, V. Prokešová, M. Flíček.
Inf. Jan Novotný (asi 69 let) Vlastiboř, K. Kukla, hudebník, Zálší, V. Bodlák (1862) Komárov, A. Valentová (1887) Komá-rov.
H. L: Srov. JT I, č. 21. s. 103 var. od téhož informátora a var. z Lišova – Třeboňsko, č. 22.
Tančí členové souboru Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi Ladislav Moravec (1968) a Dana Kolihová (1974), Milan Sedliak (1975) a Petra Vondrová (1976), Petr Valeš (1972) a Iveta Bednářová (1973), hraje Soběslavanka ze So­běslavi ve složení jako v C.2 se svými zpěváky jako v D.5.