Zřizovatel:

D. 9 MANŽESTR z Nymburska

K melodii 1. – 14. taktu patří text:

Koupil sem si na kalhoty
za dva zlatý manže-, manžestru,
eště mi ho kousek zbylo
na ve-, na ve-, na ve-, na vestu.

Dvojice tančí v zavřeném držení na místě a po kole.
1. – 4. takt: Tanečník a tanečnice se na místě pohupují z nohy na nohu – na každou čtvrt jeden pohyb vpravo a vlevo.
5. – 7. takt: Rychlé přísunné kroky vpravo – na každou čtvrt jeden krok.
8. – 11. takt = 1. – 4. taktu.
12. – 14. takt: Rychlé přísunné kroky vlevo.
15. – 22. takt: Rychlá polka.

Sběr a popis A. Hajný. ČL 3, 1894, s. 503.
Taneční příprava: D. Stavělová
Hudební úprava: M. Rychta
Pozn. H. L. :
Tanec manžestr je rozšířen ve všech českých oblastech s různými obměnami kroků. Srov. např. Vycpálkův manžestr z Choceradska ČT, 1921, s. 62, jehož zápisy rovněž pocházejí z 90. let 19. st. Tanečně je totožný s Hajného popisem též popis K. V. Adámka z Hlinecka1, ČL 6, 1897, s. 444.
Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy jako v D.8.