Zřizovatel:

C. 5 HAMBALKY z Choceradska

Jaká by to hamba byla, kdyby žena muže bila.
Kde ho bila? Pod lavicí. Čím ho bila? Rukavicí.
Jaká by to hamba byla, kdyby se muž dal.

Párový tanec, jehož název byl zkomolen podle lidového podání slova hanba. Je možné, že tu nastalo zkřížení s výrazem v lidové mluvě i v poezii známého pojmenování pro příčný podstřešní trám „hambalek“, který ve štítě upevňuje trámy krovů. Taneční způsob hambalek je prototypem 6/8 tanců, které se ztvárňují pomalým válivým způsobem obkročáku v rámci lichého taktu. Sbírka J. Vycpálka uvádí celou řadu těchto tanců staršího způsobu otáčení, tzv. dvoukročáku anebo s názvem „na krok“. (Cit. sbírka, 80 – 86).

Tanec spočívá v dvojím poskočení páru levou a pravou nohou dokolečka se znatelným houpáním do stran. Tanečník vezme tanečnici oběma rukama v pase, D CH drží v nadloktí. Přesto, že tanec se zdá lehký, je-li dobře proveden, je dosti náročný, zejména pro mladší účastníky, což také poznamenalo provedení souboru.

Podle podání tance z Choceradska ve Vycpálkově sbírce, s. 84.
Tanec: J. Hocková
Hudebně zpracoval: A. Suchomel

Tančí a hrají členové souboru Benešáček z Benešova: Jiří Bartoš (1980) a Eva Šípková (1981), Radek Culek (1977) a Jana Suchá (1979), Jakub Červenka (1979) a Katka Simonová (1980), Zdeněk Stěhule (1978) a Michaela Macháčová (1973), muzika a zpěvačky jako v C. 1.