• English

Zřizovatel:

2. 6. Tvrdonice: Podluží v písni a tanci

Jihomoravský kraj, nepostupová soutěž ve zpěvu pro všechny věkové kategorie

Koná se v rámci folklorního festivalu Podluží v písni a tanci.

Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v kroji. Další podmínky účasti najdete níže.

Přihláška a další podrobnosti: slavnosti-tvrdonice.cz/slavnosti-2018/prihlasky-k-soutezim/