Zřizovatel:

G. 2 DÍVČÍ A ŽENSKÁ ZÁBAVNÍ KOLA A REJE Z CHEBSKA A KARLOVARSKA

Suita kol a řetězových útvarů tanců ve volném řazení souboru Dyleň z Karlových Varů. K provedení tance čerpáno ze zápisů: R. Hofmanna, 1924 a A. a M. Balounových, 1973.

1. Úvodní kolo – „chození po kole“

Muziky vod stola, zahrajte do kola,
zahrajte nám sólo, uděláme kolo,
muziky vod stola, zahrajte do kola,
ať je plná hospoda.

Do kola, do kola, muzika vyhrává,
muzika vyhrává a nám spát nedává,
do kola, do kola, muzika vyhrává,
muzika vyhrává do kola.

Doprovod: zpěv dívek à capella.
Dívky se scházejí po dvou, po třech atd. a zvolna kráčejí na kruh.
Chůze dívek po kruhu proti směru ručiček hod. Dívky kráčejí pomalým krokem, našlapovaným spíše na patu, pomalu se spojují do držení za ruce v mírném upažení až utvoří kruh. Občas se každá druhá obrátí zády proti směru tance, aniž by se pustila a opět se asi po dvou krocích vrací.

2. „Dívčí zavřené kolo“ 2/4

Poďme, holky, pojďme pojďme do kolečka,
ať nás nepomlouvá lecjaká děvečka.
Poďme, holky, pojďme pojďme do kolečka,
aby nás mládenci nepomlouvali.

Doprovod dudáka.
D se uchopí do obvyklého kolečkového držení křížem spletených rukou za zády, s trupem mírně natočeným po směru kola a tančí krokem 3/8 kola s vláčným pohupem na výkročné noze. V 8. taktu tři podupy 1. pr. 1., které připraví změnu směru kola, začíná pr. noha po kruhu, 1. noha poněkud před pravou.

3. „Dívčí párové kolečko“ (do kolečka) 3/8

Muzika vyhrává, půjdeme tancovat,
muzika vyhrává až do rána.
Housličky fidlili, klarinet tydlidy,
a dudy dudají dudlidli.

Doprovod dudáka, na dohru již celá muzika.
Takt 1.-4. dívky v držení a/ na ramenou, b/ na pase tančí vyběhávaným krokem „na tři“, v 5. taktu se dvojice přetočí do držení zkřížených rukou na pase za zády a v 9. t. se opět přetočí do předchozího držení.

4. Přebíhané kolo 3/8, 3/4
Na doprovod nápěvů stejného rázu.
Opětné spojení na kolo, pokračuje běhový krok, po domluveném čase se liché dívky v kole spojily s dalšími lichými do držení za zády sudých, asi ve výši pasu; sudé dívky za zády lichých tak, že ramena měly nad nebo pod rameny lichých dívek. S natočením boků po kruhu běh drobnými krůčky po kole po směru ruč. hod., začíná 1. noha. Ve 4. taktu se všechna lichá děvčata pustila z držení a dvěma krůčky přeběhla před sudými dívkami na jejich pravou stranu – třetím krokem se opět zařadila na kolo a uchopila se stejně jako v prvé fázi.

5. var.
D v kole se uchopí za ruce v mírném upažení, učiní několik
a/ poskočných kroků směrem do středu kruhu, ukončí výdupem a vrací se zpět;
b/ následuje valčíkový běhový krok po kole;
c/ dvojice se oddělí z kola, uchopí se za ruce do zaobleného kroužku a otáčí se v malé vzdálenosti od sebe. Za doprovodu písně „Muziko, muziko, zvesela jen“ – viz tanec G.3.

6. „Chodné“ kolo 4/4

Mysliveček v černým lese chodí cestou, necestou,
hádá keré hezké děvče bude jeho nevěstou.
Myslivečku nespěchej, a děvčatům pokoj dej,
až budeš mět svou myslivnu, pak si teprv namlouvej!

Chůze po kole v držení rukou v mírném odpažení; střídavě opět převracení dívek v kroku nazad jako v kole č. 2.

7. Přísunné – cvalové kolo
Na dohru předchozí písně.
Zavřené kolo v držení zkřižmo za zády, střídavě 4 přísunné kroky doprava a doleva a 4 cvalové kroky doprava (možné obměny).

8. Zavřené kolo – spletené zkříženýma rukama uvnitř kola 2/4 Doprovod písní „Támhle jede falckej“ – viz tanec G. 3.
Krok doleva, levá noha přinoží s přídupem; v lichých taktech dva cvalové kroky po kruhu nebo protisměrně, v sudých taktech seskok a výskok snožmo; CH, ale někdy i dívky při výskoku zakopávaly nohy.

9. Zavíjení „do šneku“

Kolo se rozevře, uchopení za ruce v mírném upažení a řetěz pokračuje cvalovým krokem v postupném zatáčení „do šneka“; v 16. t. 2 podupy a kolo se v opačném směru zase roztáčí. (Tato figurace, stejně jako další varianty „na hada“, „průplet“ aj. popsané v cit. práci A. Balounové, 1983, náleží k chorovodovému typu tanců, které se staly na Karlovarsku oblíbené při tanečních zábavách.)

Tančili a hráli členové souboru Dyleň z Karlových Var: Jana Dusilová (1970), Eva Hanková (1953), Kateřina Hanková (1978), Ivana Holubová (1949), Jaroslava Hovorková (1974), Lenka Kubátová (1955), Gabriela Škodáčková (1954) a Alena Zuberová (1954), muzika ve složení Vítězslav Hergesel (1961) – první housle, Renáta Mazálková (1974) – druhé housle, Ondřej Louda (1967) – housle kontry, Dušana Štolcová (1972) – flétna, Jaroslav Herman (1949) – dudy, Zdeněk Kopecký (1961) – kontrabas, zpívali Jaroslav Herman a Ivana Kodetová (1965).