— ještě doladit rozdíl mezi publikacemi a bibliografií —