Dnes je sobota 18. listopadu 2017, svátek má Romana Český jazyk

Výsledky výzkumu


   Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválená vládou pod č. 571/2003 Sb., ukládá jako jeden z klíčových projektů identifikaci jevů tradiční lidové kultury. Na základě provedené identifikace bude možné realizovat další úkoly - dokumentaci, snahu o uchování a ochranu tradiční lidové kultury, její prezentaci a šíření poznatků o ní. Identifikace v koncepci znamená vytvoření informačního systému, který poskytuje základní přehled o výskytu a stavu živých artefaktů tradiční lidové kultury ve všech regionech České republiky. Realizace tohoto záměru je založena na dotazníkovém výzkumu, který pověřená krajská pracoviště zabezpečují v jednotlivých městech, městských částech a obcích našeho státu. Výzkum byl rozdělen na několik etap podle jednotlivých tematických okruhů tradiční lidové kultury a jeho realizace se předpokládá v letech 2006 - 2010. Níže uvedené odkazy zobrazují konkrétní odpovědi respondentů na jednotlivé otázky uskutečněných dotazníkových výzkumů a je možné je filtrovat podle krajů, okresů, počtu obyvatel v lokalitě, nebo zadáním názvu konkrétního sídla. V přehledu jsou uvedeny pouze ty lokality, jejichž představitelé dotazník vyplnili a odeslali. Před analýzou dat byly vymazány veškeré osobní údaje, které se v jednotlivých dotaznících vyskytly a jejichž zpracování by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2006 - A, Folklor - vyprávění, zpěv, zpěvnost, tance, folklor dětí a lid. divadlo
          B, Tradiční způsob obživy - zemědělství, rybolov, myslivost
         
2007
- A, Lidová religiozita
           B, Sídlo, dům a bydlení

2008 - Obyčejové tradice 

2009 - Lidová strava, doprava, obchod a trh, lidový oděv

2010 - Společenské vztahy, výtvarná kultura

Folklorní festivaly (35)
Instituce, organizace a spolky (4)
Konference (3)
Muzea v přírodě (22)
Periodický tisk (12)
Stálé expozice (22)
Webové prezentace (13)
Přidat odkaz