HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI

Hlavní organizátor :  Obec Velká nad Veličkou
Spolupořadatelé :  Programová rada Horňáckých slavností
 
Odpovědná osoba :  Ing. Jiří Pšurný
 

Adresa festivalu

 
Město/obec :  Velká nad Veličkou
Ulice :  
PSČ :  696 74
Kraj :  Jihomoravský
Telefonní číslo :  518 329 201
Číslo faxu :  
E-mail :  obecvelka@iol.cz
WWW adresa :  www.obecvelka.cz
Data konání festivalu :  rok 2004 
 rok 2005 
 rok 2006 - 21. 7. - 23. 7.

Doplňující informace

Typ festivalu :  Regionální festival
 Festival s dětskou účastí
Doprovodné akce festivalu :  Výstavy obrazů regionálních malířů, fotografií regionu
Prodej tradičních výrobků :  Široký sortiment výrobků řemeslníků a lidových umělců
Forma prezentovaného folkloru :  Autentický
Periodicita a historie :  každoročně, od roku 1957

Historie festivalu

       Horňácké slavnosti se konají kolem svátku Maří Magdalény (22.7.) ve Velké nad Veličkou od roku 1957 (s výjimkou r. 1959, kdy byla jen národopisná pouť, a let 1963, 1968, 1971, 1973 a 1975). Čerpají z lidové kultury horňáckých obcí ležících pod hřebeny Bílých Karpat. Podnět k slavnostem ve Velké vznikl pod vlivem vzpomínek na národopisnou výstavu a slavnost ve Velké v roce 1894, na účast Horňáků na NVČ v Praze roku 1895, na tradici schůzek Čechů a Slováků ve Filipovském údolí, na zájezdy horňáckých krojovaných skupin i pod vlivem slavností ve Strážnici. Horňácké slavnosti navázaly na příležitostné odpoledne s hudci, zpěváky a příznivci horňáckého folkloru v ateliéru velického malíře Karla Supa na Strážné hůrce. Konají se v přírodním amfiteátru na Strážné hůrce, některá vystoupení se uskutečňují také v centru Velké, dále v prostoru u větrného mlýna v Kuželově (od roku 1994) a v evangelickém kostele v Javorníku (od 1997). V historii slavností probíhaly doprovodné akce rovněž ve Staré Myjavě (jako Horniacke slávnosti v r. 1959), na louce Tomčalce u Sabotů (1965, organizováno společně se Slováky: Horňáci vystupovali v pořadu Stretnutie pod Poľanou) a ve Filipovském údolí (1984). Slavnosti, které se konaly jako jednodenní až třídenní, se pravidelně účastnili jednotlivci a skupiny z horňáckých obcí a hosté ze Slovenska. Sobotní večer (někdy i páteční) byl věnován hudebně-pěveckým pořadům, které se tématicky věnovaly určitému druhu písní, generaci zpěváků a zpěvaček jednotlivých rodů z Velké, Hrubé a Malé Vrbky, Kuželova nebo na jednotlivé horňácké muziky a hudce. Jako doplněk byly předváděny horňácké tance sedlácká, starosvětská, verbuňk, odzemek, do skoku, tance obřadní a hry starého původu. Vystoupení obvykle přešla do volné zábavy při muzikách.. Nedělní dopoledne bylo věnováno tzv. klenotnicím – pořadům tradičního folkloru, někdy naučného rázu. Nedělní odpolední pořad byl zaměřen na předvádění zvyků, často se na něm podílely děti (v roce 1962 byly celé slavnosti věnovány dětským vystoupením). Toto schéma pořadů se vyvíjelo. Od roku 1985 se nekonají nedělní klenotnicové a dětské pořady ( s výjimkou r. 1992, pořad Mladé Horňácko), hlavnímu sobotnímu programu předchází menší, volněji koncipovaný pořad. Od roku 1978 se koná jarmark lidových výrobků. Doprovodnou součástí slavností jsou výstavy umělců, kteří se na Horňácku narodili nebo zde tvořili, dále výstavy národopisného rázu, výstavy k jubileím osobností Horňácka nebo k výročím významných událostí. V předvečer některých ročníků slavností byly promítány národopisné filmy z Horňácka (Mizející svět od V.Úlehly, Věčná píseň od K. Plicky apod.).Od začátku 70.let se ve skladbě programů projevil vliv souborové činnosti (Velička, Lipovjan). Klade se větší důraz na režii, dramaturgii a dokonalejší technickou, ale především stylovou interpretaci. Na přípravách a realizaci slavností se vedle institucí (zejména místní OÚ, Kulturní dům odborů, Kordárna Velká n.V.) podíleli v průběhu let D. Adamcová, D. Holý, M. Holý, V. Černý, M. Hrbáč, A. Mička, K. Sup, J. Pešek, J. Pavlík atd. Organizaci slavností řídí programová rada, v jejíž čele stojí od roku 1996 M. Pavlincová. U příležitosti slavností jsou vydávány různé formy publikací (sborníky, propagační letáky). Výběr z pořadů z roku 1996 byl zaznamenán na MC, CD Horňácké slavnosti 1996. Horňácké slavnosti patří k úzce regionálně vyhraněnému typu festivalu, svým významem i popularitou však nebývale překračují oblast Horňácka.