Dnes je pondělí 23. října 2017, svátek má Teodor Český jazyk

Svatovojtěšské oslavy s poutí


28. dubna 2007 - autor: kraj Královéhradecký
Verze pro tisk Poslat emailem

Celonárodní koordinací pouti do Gniezna, kterou bude provázet primas český, Miloslav kardinál Vlk bylo pověřeno Poutní centrum královéhradecké diecéze. Z pražské katedrály bude na tuto pouť zapůjčena lebka sv. Vojtěcha a z Libice, Slavníkovského hradiště, místa Vojtěchova narození, bude vzata rodná zem.

 Národní svatovojtěšské oslavy 28. - 29. 4. 2007

Program královéhradecké diecéze

Na jednání přípravné komise národních svatovojtěšských oslav 1.010 let mučednické smrti sv. Vojtěcha při ČBK bylo rozhodnuto následující:
1. Jednotlivé diecéze si připraví na sobotu 28. 4. ve svých katedrálách - vlastní program svatovojtěšských oslav.
2. Připravená pouť na trase Praha - Libice - Gniezno poutními autobusy, vypravenými z jednotlivých diecézí.
3. Celonárodní koordinací pouti do Gniezna, kterou bude provázet primas český, Miloslav kardinál Vlk bylo pověřeno Poutní centrum královéhradecké diecéze. Z pražské katedrály bude na tuto pouť zapůjčena lebka sv. Vojtěcha a z Libice, Slavníkovského hradiště, místa Vojtěchova narození, bude vzata rodná zem.

Na základě tohoto rozhodnutí přípravné národní komise uvádíme rámcový program slavení pro naši královéhradeckou diecézi:

Sobota 28. 4. 2007
Hradec Králové
katedrála Ducha Svatého v 10.00 hod. - slavná pontifikální bohoslužba k výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha s připomínkou 10. výročí papežské návštěvy v roce 1997, při které je velmi vhodná koncelebrace diecézního kléru a účast farností. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Giovanni Coppa, v době papežské návštěvy apoštolský nuncius v ČR.
Požehnání busty Jana Pavla II. pro umístění na stejnojmenném náměstí v Hradci Králové, průvod do Nového Adalbertina na II. nádvoří - program u sochy Jana Pavla II. za přítomnosti významných osobností města a kraje.
Pohoštění kněží a poutníků s možností shlédnout výstavu k 10. výročí papežské návštěvy v Hradci Králové, prezentace publikací k tomuto výročí, kulturní a společenský program.
Zakončení programu v Hradci Králové ve 14.30 hod. - Te Deum a svátostné požehnání.

Na odpolední program na Libici bude pro přihlášené vypraven zvláštní autobus z Hradce Králové.
Libice nad Cidlinou
Zahájení programu v 17.00 hod. Hlavní celebrant biskup Josef Kajnek povede poutní bohoslužbu ke sv. Vojtěchovi a po ní modlitební průvod na Hradiště, zde modlitby za duchovní povolání a symbolický obřad nabrání země z Vojtěchova a Radimova rodiště, kterou následně převeze naše národní svatovojtěšská pouť do Gniezna.
Návrat do Hradce Králové kolem 21.00 hod.

Odjezd poutního autobusu do Gniezna bude z Hradce Králové v sobotu 28. 4. 2007 ve 23.00 hod.
Plánovaný příjezd do Gniezna v neděli 29. 4. v 7.00 hod. Předpokládaná cena je 650,- Kč.
Odjezd z Gniezna cca ve 14.00 hod. Návrat do Hradce Králové téhož dne ve večerních hodinách.

Neděle 29. 4. 2007
Program v polském Gnieznu

8.00 hod. - slavnostní přivítání národní pouti ČR v katedrále v Gnieznu
Společné polsko-české slavení 1.010. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha s průvodem a slavnou bohoslužbou v 10.00 hod.

Koordinátor národní poutě do Gniezna prosí organizátory poutních autobusů z farností, aby se na naše centrum obrátili pro zajištění parkovacích karet pro autobusy či osobní auta, poutní brožury a registraci. Pro farnosti bude také k dispozici plakát na tuto akci. Z menších farností se mohou obracet i jednotlivci, pro které budeme zajišťovat účast na svatovojtěšské pouti.

Kontakt a informace:
Biskupství královéhradecké, Diecézní poutní centrum,
tel. 495 063 670, tel./fax: 461 543 164; mobil: 731 598 751-2;
e-mail: poutnik@diecezehk.cz.

P. Pavel Dokládal
vedoucí poutníh


Zpět
LIDOVÉ STAVBY LIBERECKÉHO KRAJE
Mezinárodní konference pro folklorní soubory v Bud…
Podílejte se na vydání Kuchařky tradičních receptů…